It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

 • Να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας και σύμφωνος με τα πρωτόκολλα του ισχύοντος ERC Guidelines

 • Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση υπό συνθήκες διακομιδής και διάσωσης. Να πληροί τις απαιτήσεις:

 • Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούση, διαθέτοντας πιστοποίηση “1 meter drop test”

 • Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία 0-45 °C

 • Υψηλή αντοχή σε εισροή σκόνης ή υγρών, βάσει προτύπου IP55 ή μεγαλύτερου

 • Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 4 Kg

 • Να λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 300 απινιδώσεις στην ενέργεια των 200 Joules ή 15 ώρες λειτουργίας monitoring, χωρίς την ανάγκη αλλαγής μπαταρίας/ών

 • Να μπορεί να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 30 απινιδώσεις ή 60 λεπτά λειτουργίας από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας (low battery)

 • Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια

 • Να δύναται η συσκευή να λειτουργεί και με επαναφορτιζόμενη/ες μπαταρία/ες, η οποία/ες σε πλήρη φόρτιση να αποδίδει/ουν τουλάχιστον 150 απινιδώσεις στην ενέργεια των 200 Joules ή 5 ώρες λειτουργίας της συσκευής

 • Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης

 • Να είναι κατάλληλος και για παιδιατρική χρήση με διαβαθμισμένη ενέργεια απινίδωσης. Το όριο εναλλαγής μεταξύ αυτοκόλλητων pads ενηλίκων και παίδων να καθορίζεται από τα ισχύοντα πρωτόκολλα

 • Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες

 • Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα στον απινιδωτή αν δεν χορηγηθεί απινίδωση σε χρόνο έως 30 sec στον ασθενή

 • Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και οπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines

 • Να διαθέτει αυτόματο κύκλωμα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να φορτίζει αυτόματα τα κυκλώματα απινίδωσης και να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης η οποία θα πραγματοποιείται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο χρόνος ανάλυσης του ΗΚΓ να μην υπερβαίνει τα 10 sec

 • Ο χρόνος φόρτισης στην ενέργεια των 200 Joules να μην υπερβαίνει τα 10 sec

 • Να διαθέτει οθόνη LCD προκειμένου σε αυτή να απεικονίζεται το ΗΚΓ, και διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμοί. Το μέγεθός της θα αξιολογηθεί

 • Να διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη

 • Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών

 • Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική μνήμη, τουλάχιστον δύο (2) περιστατικών ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής τους σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή και θύρας υπερύθρων (infrared)

 • Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει ένα ζευγάρι αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) μιας χρήσεως, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του

 • Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό (software) του κατασκευαστή, για την μεταφορά και ανάκτηση των αποθηκευμένων περιστατικών ανάνηψης σε Η/Υ μέσω υπερύθρων.

 • Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα

 • Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν

 • Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου

 • Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark

 • Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03

 • Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος

 • Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη

 • Ο προμηθευτής να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθoύν κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.

No votes yet.
Please wait...
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο:

  «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  Αξιότιμοι κκ!

  Κατόπιν ανάγνωσης των προδιαγραφών σχετικά με ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ” ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ “, προτείνουμε τα παρακάτω:

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

  Λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία 0-45 °C

  Προτείνουμε την λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας έως 95% και θερμοκρασία 0-50 °C για δυνατότητα λειτουργίας και σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

  Να λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 300 απινιδώσεις στην ενέργεια των 200 Joules ή 15 ώρες λειτουργίας monitoring, χωρίς την ανάγκη αλλαγής μπαταρίας/ων.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Να λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 300 απινιδώσεις στην ενέργεια των 200 Joules ή 200 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια ή 11 ώρες λειτουργίας monitoring, χωρίς την ανάγκη αλλαγής μπαταρίας/ων.» Η παραπάνω τροποποίηση επιτρέπει σε περισσότερες εταιρείες να συμμετέχουν.

  Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

  Προτείνουμε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον έξι (6) χρόνια, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

  Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα στον απινιδωτή αν δεν χορηγηθεί απινίδωση σε χρόνο έως 30 sec στον ασθενή.

  Προτείνουμε η εσωτερική εκφόρτιση να γίνεται σε χρόνο 15 sec για περισσότερη ασφάλεια και προστασία της συσκευής αλλά και του χρήστη.

  Να διαθέτει αυτόματο κύκλωμα ανάλυσης του ΗΚΓ… Ο χρόνος ανάλυσης του ΗΚΓ να μην υπερβαίνει τα 10 sec.

  Προτείνουμε o χρόνος ανάλυσης του ΗΚΓ να κυμαίνεται μεταξύ 7 sec και 12 sec για ευρύτερη συμμετοχή εταιρειών.

  Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική μνήμη , τουλάχιστον δύο (2) περιστατικών ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσης τους σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή και θύρας υπερύθρων (infrared).

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική αποσπώμενη μνήμη flash , χωρητικότητας τουλάχιστον δύο (2) GB για περιστατικά ανάνηψης και καταγραφή έως και 24 ώρες, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσης τους σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή και φορητής κάρτας μνήμης.» Η τεχνολογία των υπερύθρων αποτελεί εξειδικευμένη λειτουργία και ταυτοχρόνως ευνοεί συγκεκριμένα μοντέλα της αγοράς.

  Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό (software) του κατασκευαστή, για την μεταφορά και ανάκτηση των αποθηκευμένων περιστατικών ανάνηψης σε Η/Υ μέσω υπερύθρων.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό (software) του κατασκευαστή, για την μεταφορά και ανάκτηση των αποθηκευμένων περιστατικών ανάνηψης σε Η/Υ μέσω φορητής/αποσπώμενης κάρτας μνήμης.» Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, η τεχνολογία των υπερύθρων αποτελεί εξειδικευμένη λειτουργία και ταυτοχρόνως ευνοεί συγκεκριμένα μοντέλα της αγοράς.

  0
  Be the first one to like this.
  Please wait...
Ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί απο την ΟΔΕ Ανοικτής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ και την Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης του ΕΠΙΣΕΥ.