It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συναπόφασης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση, από τις 11 έως 17 Ιουλίου 2019, τις προδιαγραφές των απινιδωτών που πρόκειται να προμηθευτεί στο πλαίσιο του προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης, οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Ιατρικός Σύλλογος, ΕΚΑΒ, Διεύθυνση Υγείας κλπ.). Το πρόγραμμα Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης (PAD), είναι ένα πρόγραμμα υψηλής χρησιμότητας για την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Με χαμηλό κόστος και προοπτική επεκτασιμότητας, συμβάλει, επιπλέον, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην εμπέδωση και προώθηση του εθελοντισμού. Λόγω των πολυδιάστατων ανθρώπινων, ατομικών και συλλογικών ωφελειών και του χαμηλού κόστους υλοποίησης, είναι ένα πρόγραμμα με ευνοϊκό δείκτη κόστους-ωφέλειας. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενεργοποιεί σ’ ένα κοινό project δημιουργικές δυνάμεις της Περιφέρειας, όπως: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιατρικούς Συλλόγους, εθελοντικές ομάδες πολιτών (Διάσωσης,Αιμοδοσίας), εθελοντές πολίτες που θα εκπαιδευτούν, τοπικά παραρτήματα διεθνών οργανισμών εθ [...]

Περισσότερα »
Σχέδιο Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018
Σχέδιο Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συναπόφασης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την 1η έως την 15η Δεκεμβρίου 2017, το Σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στόχος του σχεδίου είναι η «επανεφεύρεση» της εικόνας της Δυτικής Μακεδονίας ως ποιοτικού εναλλακτικού τουριστικού προορισμού με εξωστρεφή χαρακτήρα. Με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Συνημμένα Σχέδιο Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018 (word) Σχέδιο Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018 (pdf) [...]

Περισσότερα »
15 Δεκεμβρίου 2017, 23:591 Σχολιάσιμα Άρθρα0 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η οργάνωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας – ΟΕΥ), όπου καθορίζονται, μεταξύ άλλων: – οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους – ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας – οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες – οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος εγκρίθηκε με το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α’/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κρίθηκε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς εξελίξεις και οι αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας επιβάλλουν την προσαρμογή του Οργανισμού στις σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε να καταστούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ικανές να επιτελούν το έργο τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών και, γενικότερα, όσων διαμένουν, επιχειρούν στ [...]

Περισσότερα »
31 Αυγούστου 2017, 23:592 Σχολιάσιμα Άρθρα67 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Στόχοι Στρατηγικού Σχεδιασμού
Διαβούλευση Στόχων Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και με κύριο στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανοιχτής διακυβέρνησης, ζητά τη συμβολή σας στην πρώτη ηλεκτρονική διαβούλευση που  αφορά στο  σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κοινή συνισταμένη του συνόλου των δράσεων του εγχειρήματος είναι η διερεύνηση νέων τρόπων διακυβέρνησης  και η «αναβάθμιση του λογισμικού» της δημοκρατίας, αξιοποιώντας τον πλουραλισμό των απόψεων των πολλών και την ενίσχυση των  συμμετοχικών διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μέτρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και βελτίωσής τους μέσω και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της αμεσότητας του τρόπου διοίκησης. Σας  ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη σημαντική συμβολή σας στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε, να καταθέσετε συμπληρωματικές απόψεις ή να  παροτρύνετε άλλα μέλη και ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα να συμμετέχουν στη διαβούλευση. [...]

Περισσότερα »
22 Νοεμβρίου 2015, 23:599 Σχολιάσιμα Άρθρα2 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 (Α φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 (Α φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και ποιος είναι ο σκοπός του; Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 είναι ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής της ανάπτυξης, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την αριθμ. 35829/22-9-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄/2642/6-10-2014, ΑΔΑ: 7ΕΥ9Ν-ΓΦ7). Σκοπός του είναι να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού της ρόλου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η οποία και συντάσσει το σχέδιο του Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξ [...]

Περισσότερα »
1 Ιουλίου 2019, 08:2813 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε   
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η οργάνωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας – ΟΕΥ), όπου καθορίζονται, μεταξύ άλλων: – οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους – ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας – οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες – οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Ο Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος εγκρίθηκε με το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α’/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κρίθηκε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς εξελίξεις και οι αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας επιβάλλουν την προσαρμογή του Οργανισμού στις σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε να καταστούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ικανές να επιτελούν το έργο τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών και, γενικότερα, όσων διαμένουν, επιχειρούν στ [...]

Περισσότερα »
31 Αυγούστου 2017, 23:590 Άρθρα67 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε    Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί απο την ΟΔΕ Ανοικτής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ και την Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης του ΕΠΙΣΕΥ.