It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Πείτε μας τη γνώμη σας

Πείτε μας τη γνώμη σας επί της Εισήγητικής Έκθεσης Τουριστικής Προβολής και καταθέστε τις προτάσεις σας.

 • ΣΥΜΒΟΛΗ
  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020

  Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας «χαιρετίζει» τό «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020». Ὡς ἐλάχιστη συμβολή στό συγκεκριμένο σχέδιο προβάλλει τόν ἤδη ὑπάρχοντα Πολιτιστικό καί Θρησκευτικό Πολιτισμό πού βρίσκεται ἐντός τῶν Γεωγραφικῶν Ὁρίων της μέσα ἀπό τήν Καταγραφή, Ἀνάδειξη καί Ψηφιοποίηση τῶν Πολιτιστικῶν Μνημείων καί Κειμηλίων της καθῶς καί τήν δημιουργία τοῦ Πολιτιστικοῦ Χάρτη αὐτῶν.
  Τό νεοσύστατο Γραφείο Στρατηγικοῦ Σχεδιασμοῦ, Ἀνάπτυξης, Ἐπικοινωνίας καί Διαχείρισης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τῆς Μητρόπολής μας σέ συνεργασία μέ τό Γραφείο Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τίς ἀρμόδιες ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Μακεδονίας καί ἄλλους φορεῖς θά προχωρήσουν στήν ὑλοποίηση τῶν παραπάνω.

 • 29 Νοεμβρίου 2019, 21:42 | Χριστίνα Ευαγγέλου

  Το Σχέδιο της Τουριστικής Προβολής της ΠΔΜ πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους. Ο πιο σημαντικός θα πρέπει να είναι η σύνθεση των “πακέτων” δηλαδή των προϊόντων προς διάθεση. Η ανάδειξη κάθε προϊόντος έπεται ή κατ’ ελάχιστο ταυτίζεται χρονικά με τη δημιουργία και διάθεσή του.
  Οι ομορφιές της περιοχής είναι σε όλους γνωστές. Ο σύγχρονος επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει πού θα πάει, πότε, πόσο θα του κοστίσει, τι θα κάνει, τι μπορεί να αγοράσει κλπ. Εάν σήμερα ένας επισκέπτης επιλέξει να επισκεφθεί την περιοχή θα πρέπει να βρει όλες αυτές τις απαντήσεις μόνος του.
  Συμπερασματικά, προτείνω ένα μέρος του προυπολογισμού να δαπανηθεί για τη δημιουργία των τουριστικών πακέτων, τα οποία είναι ο λόγος παρουσίας στις διεθνείς εκθέσεις, των οποίων σκοπός είναι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των πρακτόρων και των προορισμών.

 • 29 Νοεμβρίου 2019, 21:54 | Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς “ο Προφήτης Ηλίας”, Σύνδεσμος Ξενοδόχων ΠΕ Καστοριάς, Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς

  Είναι γεγονός ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί την τελευταία θέση στους τουριστικούς δείκτες, ανάμεσα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις με την ανοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά και Β΄βαθμού, η οποία άφησε αναξιοποίητες τις δυνατότητες που παρουσιάζει η Δυτ. Μακεδονία στην ανάπτυξη του τουρισμού.
  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση τα συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ Outlook 2019 – Update, με θέμα «Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019 βάσει της πορείας των οικονομιών των χωρών προέλευσης των τουριστών και των προγραμματισμένων θέσεων». Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα για το σύνολο των περιφερειών, ενώ στην εισαγωγή γίνεται σαφές πως υπάρχει η ιδιαιτερότητα του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας το οποίο δεν περιέχει το κυρίαρχο εθνικό προϊόν «ήλιος και θάλασσα».
  Επίσης, σύμφωνα με το προτεινόμενο και σε διαβούλευση «Σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2020 » η ΠΔΜ προσφέρει ελκυστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κατηγορίες όπως οι δραστηριότητες βουνού και οι πολιτιστικές-θρησκευτικές διαδρομές.

  Και ως αγορές στόχοι αναφέρονται: Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Ρουμανία, Ελλάδα (!).
  Ακόμη, γίνεται αναφορά στη συμπληρωματικότητα τουρισμού και του αγροτικού τομέα, αλλά όχι της γούνας.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων δεν αξιοποιούν πρόσθετα δεδομένα του ΙΝΣΕΤΕ , σύμφωνα με τα οποία η Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) δέχεται ένα σημαντικό ποσοστό Ρώσων επισκεπτών οι οποίοι θα μπορούσαν δεδομένης της πολυήμερης παραμονής να συνδυάσουν τον προορισμό της Δυτικής Μακεδονίας, τόσο για θρησκευτικό τουρισμό όσο και για καταναλωτικό τουρισμό.

  Άλλα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το παραδοτέο «Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού -Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» , είναι πως δεν υπάρχει σαφής αποτύπωση της ΠΕ Καστοριάς ως τουριστικού προορισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: «Παρόλο που η Περιφέρεια όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως δεν έχει κάποιο δυναμικό τουριστικό προορισμό, εντούτοις διαθέτει κάποιες περιοχές οι οποίες με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν δυνητικά, ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Οι περιοχές αυτές είναι:
  1. Ενότητα Φλώρινας ως προορισμός αγροτουρισμού
  2. Ενότητα Γρεβενών ως χιονοδρομικός προορισμός»
  Σύμφωνα με το ΣΟΤΑ-ΠΔΜ η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια: …(β) υποχρεούται να στοχεύσει σε ειδικές κατηγορίες τουρισμού στο σκέλος της ζήτησης.
  Στο ίδιο πόνημα αναφέρεται ότι βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές. Απουσιάζει καταγραφή για την ΠΕ Καστοριάς, και ειδικά για την πόλη της Καστοριάς η οποία έχει περισσότερες από 70 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες στον αστικό ιστό.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα τα οποία θα παρακαλούσαμε να λάβετε υπόψη:
  1. Απουσιάζει η αποτύπωση και ανάλυση του τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας, και η σύγκριση με ομοειδής περιφέρειες, ώστε να γίνει πρόταση αναπτυξιακού σχεδιασμού στη σωστή βάση, κι όχι με στοιχεία τα οποία αφορούν στην εθνική στρατηγική για τον τουρισμό.
  2. Απουσιάζει η πλήρης και εμπεριστατωμένη αποτύπωση και ανάλυση των δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών ανά Περιφερειακή Ενότητα, με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Η καταγραφή είναι αποσπασματική, και δεν γίνεται σύνθεση με βάση τους αρχικά προτεινόμενους θεματικούς προσανατολισμούς (π.χ. πολιτισμικός-θρησκευτικός).

  Συμφωνούμε ως προς τον προσανατολισμό σε συγκεκριμένες νέες, «εναλλακτικές» μορφές τουρισμού, και προκρίνουμε ως πλέον σημαντικό τον πολιτιστικό και ειδικά τον θρησκευτικό και δη το μοναστηριακό τουρισμό.

  Επίσης προτείνουμε την στόχευση στην αγορά της Ρωσίας η οποία παρουσιάζει σημαντική ικανότητα και λόγω μεγέθους και λόγω αγοραστικής δύναμης, με σημαντική παρουσία στην εγγύτατη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ζητούμε τη συσχέτιση του τουριστικού προϊόντος πέραν της αγροτικής παραγωγής και με την αγορά της γούνας, όπως και την ενσωμάτωση προϊόντων γούνας στο προωθητικό υλικό το οποίο θα δημιουργηθεί.

  Ζητούμε την διερεύνηση της αγοράς των χωρών της Άπω Ανατολής όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, των Η.Π.Α., της Αυστραλίας, και της Αυστρίας.

  Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς “ο Προφήτης Ηλίας”
  Σύνδεσμος Ξενοδόχων ΠΕ Καστοριάς
  Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 21:19 | Κοιν.ΣΕ.Π Nomadic Centaurs με έδρα την Κοζάνη

  Καλησπέρα
  Μια μικρή παρέμβαση για τόσο σοβαρό θέμα από την Κοιν.ΣΕ.Π Nomadic Centaurs (Multiple nature activities & projects-indoor & outdoor).
  Παρακολουθώντας χρόνια τις συζητήσεις και τις διάφορες κατά καιρούς διαβουλεύσεις γι αυτό το θέμα που απασχολεί έντονα την δυτική Μακεδονία, πόσο μάλλον τώρα που διανύουμε την φάση της μεταλιγνιτικής περιόδου, προτείνουμε: Tην οργάνωση ενός συνεδρίου “εναλλακτικού” τουρισμού, όπως συμβαίνει και σε όμορες περιφέρειες, όπου εκεί θα εξαντληθεί το θέμα με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις που θα καλύψουν κάθε οπτική γωνία.
  Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο συνέδριο.
  Ευχαριστούμε..!!

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 06:17 | ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Θα μπορούσαν να προβληθούν εκτός από τα γεφύρια τις εκκλησίες τα αρχαιολογικά και οι φυσικές καλλονές της Δυτικής Μακεδονίας.
  Τα μικρά γεωφράγματα εκτός από τις μεγάλες φυσικές λίμνες μας.Το μεγαλύτερο γεώφραγμα που έχει γίνει υδροβιότοπος στα Γρεβενά το γεώφραγμα του Αγίου Γεωργίου Γρεβενών.
  Θα μπορούσαν να προβληθούν για τον τουρισμό από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου (Βαλαάδες) τα εναπομείναντα μουσουλμανικά μνημεία ή κατασκευές εκείνης της περιόδου (Οθωμανική) για προσέλκυση επισκεπτών.
  Ηλίας Γάγαλης Διευθυντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.