It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Πείτε μας τη γνώμη σας

Τα σχόλιά σας δε δημοσιεύονται άμεσα. Ελέγχονται ως προς την τήρηση των όρων συμμετοχής στη διαβούλευση

 • 26 Ιουλίου 2022, 00:33 | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

  H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) απέστειλε την παρακάτω επιστολή στις 26-7-2022:

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 • 22 Ιουλίου 2022, 13:57 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΣΔΟΥ

  Συμμετέχοντας στην διαβούλευση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021, παραθέτουμε τις παρατηρήσεις της Π.Ε. Φλώρινας:

  1. Στην σελίδα 19, στα αναφερόμενα χαρακτηριστικά της Π.Ε. Φλώρινας και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρονται οι λίμνες της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας, προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής: «Διαθέτει Χιονοδρομικό Κέντρο και το παγκόσμιας σημασίας σύμπλεγμα των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, ενώ είναι η περιοχή με τις περισσότερες λίμνες στην Ελλάδα (συνολικά έξι), συμπεριλαμβανομένων των λιμνών Πετρών, Βεγορίτιδα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα του λεκανοπεδίου του Αμυνταίου.
  2. Στην σελίδα 20, σχετικά με την αναφορά στο εθνικό και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο, η Φλώρινα δεν διαθέτει κάθετο άξονα σύνδεσης με το εθνικό οδικό δίκτυο, όπως αναφέρεται. Επιπρόσθετα, σχετικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο, προτείνουμε να προστεθεί η πρόταση: Η Π.Ε. Φλώρινας διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο που την συνδέει με το Μοναστήρι (Bitola) της γειτονικής χώρας, το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά, ενώ σε συνδυασμό με την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή-Πόγραδετς, θα αναδειχθεί σε κόμβο μεταφορών τόσο εμπορευμάτων, όσο και επιβατών, παράλληλα με την σύνδεση της Π.Ε. Φλώρινας με τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη.
  3. Στην σελίδα 21, σχετικά με τα «Πλεονεκτήματα» (SWOT Ανάλυση) η πρόταση «Εύκολη πρόσβαση της περιοχής μέσω ενός σύγχρονου οδικού δικτύου μεταφορών», δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πρέπει να αφαιρεθεί και αντ΄ αυτού να προστεθεί: «Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διατρέχει η Εγνατία Οδός, που μεν περιλαμβάνει την Φλώρινα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στην Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά, όχι όμως την Φλώρινα. Η σύνδεση της Φλώρινας με την Εγνατία Οδό, καθώς και με τους εθνικούς οδικούς άξονες είναι άμεσης προτεραιότητας.». Επίσης, να προστεθεί η πρόταση «Ύπαρξη της μοναδικής ολοκληρωμένης και λειτουργικής Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία δραστηριοποιούνται εννέα μεταποιητικές και άλλες επιχειρήσεις. Τέλος, προτείνουμε να προστεθεί στην παράγραφο «Αδυναμίες» αναφορά για την ανάγκη έργων βελτίωσης των υποδομών στην ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας .
  4. Στην σελίδα 21, στις «Αδυναμίες», να γίνει αναφορά στην έλλειψη υποδομών προσβασιμότητας της Π.Ε. Φλώρινας, που οφείλεται στην απουσία οδικής σύνδεσης της Φλώρινας με την Εγνατία Οδό (μέσω κάθετου άξονα), η οποία απομονώνει την περιοχή σε εμπορικό και τουριστικό επίπεδο.
  5. Στην σελίδα 25, πίνακας και στα αναφερόμενα ποσά που αφορούν την Π.Ε. Φλώρινας να διευκρινιστεί η διαφορά ανάμεσα στα ποσά «Κατανομή Κονδυλίων 2012-2016» και «Καταβολή από την ΔΕΗ ετών 2012-2016», καθώς για την Π.Ε. Φλώρινας , το ποσό των καταβολών αναφέρεται να είναι μεγαλύτερο από το ποσό των κατανεμημένων κονδυλίων.
  6. Στην σελίδα 35, στον Πίνακα 17, προτείνουμε να προστεθεί γραμμή με τίτλο: «Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας» (ΒΙ.ΠΕ), ακολουθώντας την προσθήκη του στοιχείου στα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα (σελίδα21).
  7. Στην σελίδα 36, στον Πίνακα 17, «Αδυναμίες», προτείνουμε να προστεθεί αναφορά στην έλλειψη υποδομών προσβασιμότητας της Π.Ε. Φλώρινας.
  8. Στην σελίδα 40, στον Πίνακα 17, «Ειδικοί Στόχοι», προτείνουμε να προστεθεί αναφορά στην δραστική μείωση του πληθυσμού της Π.Ε. Φλώρινας, λόγω της διαρροής του πληθυσμού και ειδικά του νεότερου εργατικού δυναμικού καθώς και του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  9. Στην σελίδα 44, σχετικά με τις «Ενδεικτικές Δράσεις», προτείνεται η προσθήκη της πρότασης «Συνδρομή για την αποκατάσταση περιουσίας ή/και παροχή υλικών σε πολίτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν.
  10. Στην σελίδα 50, σχετικά με τις «Ενδεικτικές Δράσεις», προτείνεται η προσθήκη της πρότασης: «Σύνδεση με την ομογένεια» και «Ενίσχυση για συντήρηση και ανάδειξη παραδοσιακών κειμηλίων, φορεσιών, εργαλείων και λαογραφικών στοιχείων, κτλ, τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.»

  Επίσης, σας παρακαλούμε, καθώς θεωρούμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος, να ελέγξετε την ορθότητα των κάτωθι σημείων:
  • Στην σελίδα 14, στα Συμπεράσματα, αναφέρεται ότι υπάρχει μείωση από 19,5 % σε 33,3% στην συμμετοχή του ενεργειακού τομέα στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. Για να υπάρχει μείωση, θα πρέπει τα ποσοστά να είναι αντίστροφα.
  • Στην σελίδα 31, στο σημείο «7», προτείνουμε να προστεθεί μια διευκρίνιση για την αναφορά της συγκεκριμένης νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία γίνεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη έργου, καθώς αναφέρεται μόνο το άρθρο και όχι ο νόμος.

 • 22 Ιουλίου 2022, 13:30 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΙΤΣΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Το παρακάτω κείμενο στάλθηκε με e-mail από το Δήμο Εορδαίας:

  ΕΠΑ 2017-2021
  Παρατηρήσεις- Προτάσεις

  Παρατηρήσεις – Προτάσεις
  Άξονας 1
  • Μέτρο 1.1: Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού
  Ίσως αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο αφού σχετίζεται με τον γενικό στρατηγικό σχεδιασμό της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής. Γενικός στόχος η σύνταξη και ωρίμανση μελετών που θα οδηγήσουν στο βέλτιστο ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων και από τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία.
  Άξιο σχολιασμού είναι πως στον πίνακα της σελίδας 58, εμφανίζεται το μέτρο 1.1 να μην σχετίζεται με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ όπως περιγράφτηκε παραπάνω θα πρέπει να είναι τόσο ευέλικτη η αξιοποίηση μελετών και υπηρεσιών που να εξυπηρετούν εντάξεις έργων σε όλα τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα. Μάλιστα τόσο για νέες μελέτες όσο και για μελέτες που υπάρχουν στα αποθετήρια των δήμων και απαιτούν μόνον επικαιροποίηση.

  Άξονας 2
  • Μέτρο 2.4: Στήριξη Μετεγκαταστάσεων Οικισμών
  Η καθυστέρηση επί σειρά ετών ολοκλήρωσης των έργων υποδομής στους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού από 2,5% στο 5% του συνολικού προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να επιτευχθεί αντλώντας το επιπλέον 2,5% από το ποσό του προϋπολογισμού του μέτρου 2.3, αφού και στο μέτρο 2.3 περιλαμβάνονται κατασκευή νέων υποδομών ύδρευσης/αποχέτευσης και γενικότερα κατασκευή έργων υποδομής.
  • Μέτρο 2.3: Βελτίωση και συμπλήρωση των τεχνικών – περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αθλητικών υποδομών
  Εναλλακτικά, το μέτρο 2.3 μπορεί να λειτουργήσει σε συνέργεια με το μέτρο 2.4 με τις παρακάτω αλλαγές: προσθήκη των όρων κατασκευή/δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης και βελτιώσεις/διανοίξεις μικρών δικτύων οδοποιίας, που θα αφορούν τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς με δείκτες εκροών όπως μήκος δικτύου, συνέργεια – συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που εκτελούνται στους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς, επιφάνεια περιοχής παρέμβασης, με σαφή διάκριση στον εξυπηρετούμενο και ΟΧΙ στον υφιστάμενο πληθυσμό (αφού δεν υφίσταται υφιστάμενος πληθυσμός), ωριμότητα μελετών και βαθμός ωρίμανσης και υλοποίησης έργων. Στους δείκτες επιπτώσεων προτείνουμε να προσμετρηθεί ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων οικοπέδων που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο πολεοδομικό σχέδιο.
  Οι δύο παραπάνω προτάσεις μπορούν να σχεδιαστούν και διακριτά, υιοθετώντας στον προγραμματισμό και τις δύο λύσεις δεδομένου ότι εξυπηρετούν τους κεντρικούς στόχους του Προγράμματος.

  Άξονας 4 : Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού , κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα και νέες τεχνολογίες
  Κρίνεται σκόπιμο ο Άξονας 4 να εστιάσει κυρίως στην καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, έρευνα, νέες τεχνολογίες καθώς και στη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, καλό θα ήταν να εξεταστεί η μετονομασία του Άξονα σ αυτήν την κατεύθυνση, ενώ η ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε να αποτελέσει απλώς μέτρο του Άξονα 4 και όχι Αξονας αυτός καθαυτός ,
  Έχει διαπιστωθεί ότι εάν και υπήρχε ο Άξονας αυτός, και κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΑΠ ως Άξονας 3 Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο παρατηρείται μία υστέρηση πλην κάποιων εξαιρέσεων, στην πραγματοποίηση και εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Ακριβέστερα δεν δρομολογηθήκαν αξιοσημείωτα προγράμματα στο βαθμό που να δικαιολογεί εκ νέου την ύπαρξη Άξονα Ενίσχυσης και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
  Η ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατά κοινή ομολογία αποτελεί σημαντική συνισταμένη της ανάπτυξης της Περιφέρειας ειδική ενόψει και της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο.
  Ωστόσο, χρήσιμο θα ήταν συνεκτιμηθεί στο νέο Σχέδιο του ΕΑΠ 2017-2021
  • η αντικειμενική δυσκολία των φορέων του Δημοσίου, ειδικότερα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πραγματοποίηση και εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά είναι αυστηρών προδιαγραφών και απαιτήσεων λόγω και των δεσμεύσεων και περιορισμών της νομοθεσίας.
  • η μη ενεργοποίηση αξιοσημείωτων προγραμμάτων κατάρτισης στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2012-2016 και συνακόλουθα η χαμηλή απορροφητικότητα και μη αξιοποίηση κονδυλίων του προγράμματος σ αυτήν την κατεύθυνση
  Η συνεκτίμηση αυτών των παραγόντων θα μπορούσε να επιφέρει εκτός της μετονομασίας του Αξονα 4 και μία αναπροσαρμογή του επιμέρους ποσού του Μέτρου 4.2 Κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου Δυναμικού που ανέρχεται στο ποσό των 792.395,25 ευρώ και διάθεση μέρους του ποσού αυτού στα αλλά Μέτρα του Αξονα 4 με εστίαση στη βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες.
  Χρήσιμο επιπλέον θα ήταν να εξεταστεί στις ενδεικτικές δράσεις των Μέτρων του Αξονα 4 :
  • να συγκαταλεχθεί και η εκπόνηση πιθανόν, μιας έρευνας διάγνωσης και ανίχνευσης των πραγματικών αναγκών κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, για την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά εργασίας ,ώστε η κατάρτιση να είναι στοχευμένη σε δυναμικούς τομείς με εστίαση στις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Απόλυτη και ακριβής διασύνδεση των ενδεικτικών δράσεων με τις δράσεις των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και δια βίου μάθησης, του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, του Περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος δίκαιης μετάβασης ώστε να εξασφαλιστεί η ολιστική προσέγγιση ,διασύνδεση και συνάφεια των δράσεων με τις αντίστοιχες των προγραμμάτων αυτών

  Σύμφωνα με τα ως άνω προτείνεται η μετονομασία του Αξονα 4 σε : Δημιουργία /Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών εκπαίδευσης, έρευνα, ανταγωνιστικότητα ,καινοτομία με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 • 22 Ιουλίου 2022, 08:14 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Το Επιμελητήριο Κοζάνης υπέβαλε παρατηρήσεις-προτάσεις με έγγραφό του.
  Μπορείτε να το διαβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

 • Εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού σας καταθέτουμε τις απόψεις μας όπως αυτές διατυπώθηκαν στην 54/2022 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖΣΔ46ΜΓΗΖ-Ε2Ι)

  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της διαβούλευσης για το ΕΑΠ (Τοπικός Πόρος) απέστειλε στους Δήμους το Σχέδιο Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) 2017-2021, προκειμένου οι Δήμοι να εκφράσουν την άποψή τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
  1. Έτσι όπως διαμορφώθηκε η Υπουργική Απόφαση Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74784/1070, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 3730/12.8.2021, ερήμην των τοπικών κοινωνιών, που επλήγησαν σοβαρά από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στη λίμνη Πολυφύτου, είναι άδικη για το Δήμο Βελβεντού και τον όμορο Δήμο Σερβίων, αφού κατά την απόφαση, δεν θεωρούνται ενεργειακοί Δήμοι, παρά την αδήριτη και τεράστια συμβολή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις τους που κατακλύστηκαν από τα νερά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου και τροφοδοτούν την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων. Χωρίς τα νερά της λίμνης δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ούτε ίχνος λιγνίτη από τις μονάδες του λεκανοπεδίου.
  2. Σας θέτουμε το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων του φράγματος και της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, που έγινε το 1974, στην περιοχή μας, αν και θα προτιμούσαμε να είμαστε σε θέση να αναφερθούμε μόνο στις θετικές συνέπειες του έργου αυτού και όχι στις καταστροφικές συνέπειες που δημιούργησε για την περιοχή μας.
  Ως δημότες και κάτοικοι του Δήμου Βελβεντού, είμαστε οι κύριοι αποδέκτες των αρνητικών επιπτώσεων του έργου, αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος για τον οποίο αποστείλαμε από το 2005 στη ΔΕΗ και στους αρμόδιους κρατικούς φορείς τα υπομνήματά μας, επιδιώκοντας με τον πλέον σαφή και σταθερό τρόπο την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, αλλά και της οικονομικής ζημίας που έχουμε υποστεί. Επιπλέον δε τη συγκεκριμένη στιγμή επιδιώκουμε τη δικαιότερη κατανομή θέσεων προσληπτέων εργαζομένων σε κάθε μελλοντικό διαγωνισμό της ΔΕΗ, αφού ο διαγωνισμός αυτός καθορίζει προϋποθέσεις αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ.
  Ειδικότερα, όπως όλοι γνωρίζουν, οι επιχειρησιακές παρεμβάσεις της ΔΕΗ στη περιοχή μας για την κατασκευή του φράγματος Πολυφύτου, της τεχνητής λίμνης και του ομώνυμου Υδροηλεκτρικού Σταθμού, προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό και στο παραγωγικό περιβάλλον αλλά και στους κατοίκους της παραλίμνιας περιοχής.
  Θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι η κατασκευή των παραπάνω έργων είχε για τον Δήμο μας τις εξής συνέπειες:
  1. Από το 1974 ένα μεγάλο μέρος του κάμπου του Βελβεντού έκτασης δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) στρεμμάτων, εύφορης και καλλιεργούμενης γης, έχει κατακλυστεί από τα νερά της λίμνης Πολυφύτου. Αντιστοίχως από τους όμορους δήμους της παραλίμνιας περιοχής είχαν κατακλυστεί άλλες τριάντα χιλιάδες (30.000) στρ γης. Ήτοι συνολικά εκτάσεις 44.000 στρ.
  2. Ταυτόχρονα στο Δήμο Βελβεντού κατακλύστηκε το πέτρινο αρδευτικό σύστημα – κανάλια 93 περίπου χιλιομέτρων-, το οποίο είχαν κατασκευάσει το 1957 οι κάτοικοι του Βελβεντού για την άρδευση των κτημάτων τους και το οποίο ουδέποτε αποζημιώθηκε στον φορέα που ανήκε, τον ΤΟΕΒ Βελβεντού.
  3. Έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι του Βελβεντού στερήθηκαν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους, πολλοί δε από αυτούς για το λόγο αυτόν υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή μας, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο πληθυσμός του δήμου μας αλλά και να αυξηθεί η υπογεννητικότητα καθώς και η τοπική ανεργία.
  4. Οι καλλιεργητές έλαβαν ισχνές αποζημιώσεις για τα κτήματά τους, που αναγκαστικά απαλλοτριώθηκαν, στις οποίες όμως δεν προσμετρήθηκαν τα διαφυγόντα κέρδη τους από τη μη εκμετάλλευση αυτών και τα οποία αποτελούσαν το μόνο βιοποριστικό μέσο.
  5. Δημιουργήθηκε μια τεράστια στενότητα κλήρου ανά κάτοικο, την οποία οι κάτοικοι του Βελβεντού επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν, εκχερσώνοντας τα ορεινά αγροτεμάχια στις πλαγιές των Πιερίων, εργασία δαπανηρή και κοπιαστική, για την οποία καμία οικονομική ή άλλη βοήθεια δεν έλαβαν, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτόν ήταν σε κάθε περίπτωση περιορισμένες.
  Αυτοί είναι μεταξύ των λόγων, για τους οποίους τονίζουμε, ότι ο Δήμος μας υπέστη το μέγιστο των αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή του φράγματος και της λίμνης στην περιοχή Πολυφύτου.
  Ωστόσο δεν είναι μόνον αυτοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως ότι επί πενήντα περίπου έτη δεν έγινε καμία προσπάθεια αποκατάστασης των κατοίκων της περιοχής, ούτε ελήφθη οποιαδήποτε μέριμνα για παροχή άλλων αντισταθμισμάτων, όπως θα ήταν αναμενόμενο και δικαιολογημένα προσδοκούσαμε. Αντιθέτως κάποια έργα που σχεδιάστηκαν προς το σκοπό αυτό, ουδέποτε προχώρησαν και πάντως ουδέποτε ολοκληρώθηκαν. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι:
  α. Ο εργοταξιακός οικισμός που σχεδίαζε η Δ.Ε.Η. να δημιουργήσει μέσα στο Βελβεντό, δεν κατασκευάστηκε ποτέ, αντιθέτως οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις του παρέμειναν αναξιοποίητες επί τρεις και πλέον δεκαετίες. Ως συνέπεια αυτού ήταν, όχι μόνο να μην ενισχυθεί οικονομικά η κοινωνία της περιοχής, αλλά, αντίθετα, επί ζημία της, να παραμείνει ανεκμετάλλευτο ένα μεγάλο τμήμα κατοικημένης περιοχής.
  Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι με την 473/99 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και σύμφωνα με το Ν. 2882/01 οι κάτοικοι του Βελβεντού, ιδιοκτήτες των 27 στρεμ. όπου θα φιλοξενούνταν ο εργοταξιακός οικισμός της ΔΕΗ, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πάλι κύριοι των εκτάσεών τους, πλην όμως καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά στη ΔΕΗ ως αποζημίωση των εκτάσεων, οι οποίες έχουν πλέον ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.
  β. Το αρδευτικό δίκτυο με αντλιοστάσιο που άρχισε να κατασκευάζεται στο Βελβεντό από το 1972, ως ελάχιστο τότε αντιστάθμισμα της τεράστιας ζημίας που υπέστη η περιοχή μας, μέχρι σήμερα παραμένει ημιτελές, ενώ, λόγω παλαιότητας απαιτούνται υπέρογκα ποσά σε ετήσια βάση για τη συντήρησή του.
  γ. Ο δρόμος Βελβεντού – Πολυφύτου -Βέροιας, που κατασκευάστηκε εκείνη την περίοδο για να εξυπηρετήσει τις εργασίες του φράγματος, εγκαταλείφθηκε μετά τη κατασκευή του έργου, χωρίς ποτέ να επισκευαστεί, με σοβαρές τεχνικές προδιαγραφές και επιμέλεια.
  δ. Ο καταστρεπτικός χείμαρρος του Βελβεντού, «Θολόλακκας» ή «Ξερόλακκας» ο οποίος «κατεβάζει» από τα Δυτικά Πιέρια στο Βελβεντό φερτές ύλες 55.000 κ.μ. ετησίως και πριν τη δημιουργία της λίμνης τις απέθετε στον Αλιάκμονα ποταμό και δια της φυσικής ροής τις απέβαλε στον Θερμαϊκό, σήμερα λόγω της ύπαρξης της λίμνης Πολυφύτου, αποθέτει τις φερτές ύλες εντός της λίμνης αλλά και κατά μήκος των πρανών του χειμάρρου με κίνδυνο να εκτραπεί ο χείμαρρος εντός του οικισμού του Βελβεντού. Ο Δήμος Βελβεντού παλιότερα κατέβαλλε υπέρογκα ποσά για τον καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου για να μην εκτραπεί εντός του οικισμού, όπως πολλές φορές έγινε στο παρελθόν αλλά και για να μην δημιουργηθεί δεύτερο φράγμα από τις φερτές ύλες εντός της λίμνης με άγνωστους κινδύνους για το ίδιο το φράγμα. Η ΔΕΗ θα μπορούσε να πρωτοστατεί στον καθαρισμό του Ξερόλακκα, όμως δεν το έπραξε παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας. Σήμερα εκτελείται έργο εξωραϊσμού της πεδινής κοίτης του Θολόλακκα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 7 εκ. ευρώ περίπου. Η ΔΕΗ φυσικά παραμένει αμέτοχη.
  ε. Το μέγιστο όμως ζήτημα που αναδεικνύεται, είναι ότι, παρά τις πέντε δεκαετίες που μεσολάβησαν και τις τεράστιες ζημίες που έχουμε υποστεί, η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πολυφύτου δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως ως πληττόμενη και ενεργειακή, γεγονός που έχει ως συνέπεια να μην έχει γίνει απολύτως καμία πρόβλεψη για την αποκατάσταση της, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει θεσπιστεί κανένα πρόσθετο κίνητρο για την οικονομική στήριξή της, ώστε να κρατήσει τον πληθυσμό της ως αντιστάθμισμα της ζημίας της.
  Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι ακόμη και δικές μας προτάσεις για την αξιοποίηση διαφόρων δυνατοτήτων του έργου, ώστε να επιτευχθεί οικονομική κινητικότητα στη περιοχή μας και νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της κοινωνίας του Βελβεντού, αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία. Αναφέρονται χαρακτηριστικά:
  Ι. Η αδράνεια της ΔΕΗ να αναλάβει πρωτοβουλίες και να στηρίξει λύσεις για την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, ώστε να αποκτηθεί η δυνατότητα παραγωγικής και άλλης αξιοποίησης αυτής, όπως η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργιών, άλλων λιμναίων παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και κάθε άλλη μορφή τουριστικής αξιοποίησής της.
  ΙΙ. Η παντελής έλλειψη ανταπόκρισης αρμοδίων παραγόντων στις προτάσεις μας για αναγνώριση του Βελβεντού ως πληττόμενου δήμου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή μας στις προβλεπόμενες οικονομικές παροχές και να υποστηριχθούμε αναπτυξιακά με τη κατασκευή έργων υποδομής, αλλά και η μοριοδότηση των ανέργων νέων της περιοχής κατά τις προσλήψεις προσωπικού από τη Δ.Ε.Η.
  Είναι επομένως προφανές, ότι, όχι μόνο δεν υποστηρίζεται αναπτυξιακά η περιοχή μας, αλλά ακόμη και οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη αυτής, όχι μόνον μένουν αδικαιολόγητα αναξιοποίητες σε βάρος μας, αλλά και συναντούν την παγερή αδιαφορία των αρμοδίων. Και αυτή η στάση παρατηρείται σε μία σύγχρονη και ευνομούμενη, όπως θέλει να λέγεται, πολιτεία.
  IΙΙ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τονίζεται, ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην περιοχή μας δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν επακριβώς, εφόσον δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη περιβαλλοντική συμπεριφορά των λειτουργικών μονάδων αυτής, ούτε τις βλαπτικές συνέπειες της λειτουργίας αυτών στο περιβάλλον της περιοχής μας.
  Συχνά επιβάλλονται πρόστιμα στη ΔΕΗ λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων στην περιοχή του Νομού Κοζάνης από τις λιγνιτικές μονάδες. Κατ΄ αναλογία για τις δραστηριότητες του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Πολυφύτου δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιούργησε στην περιοχή μας.
  Κατά συνέπεια παρατηρείται ότι, πέραν των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της δραστηριότητας της ΔΕΗ σε βάρος της περιοχής μας, υπάρχουν και άλλες, το μέγεθος των οποίων δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εφόσον δεν έχουμε πλήρη στοιχεία, για το λόγο αυτό καθίσταται επιβεβλημένη τουλάχιστον η διενέργεια ελέγχων στην περιοχή μας, ώστε να καταστεί σαφές, αν και σε ποιο βαθμό εκτιθέμεθα σε κινδύνους εμείς και οι οικογένειές μας.
  Στα παραπάνω δεν παραλείπουμε να προσθέσουμε, ότι, ενώ επί πέντε δεκαετίες ο Δήμος Βελβεντού και ο άλλος παραλίμνιος δήμος Σερβίων με τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις τους συμβάλλουν στην εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων του λεκανοπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαϊδας με τα αντλούμενα νερά της λίμνης Πολυφύτου, ωστόσο, συναντούν από την πολιτεία αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε σύγκριση με άλλες περιοχές, οι οποίες ως «πληττόμενες ενεργειακώς» συμμετέχουν στις κατανομές του Τοπικού Πόρου, τους οποίους η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να καταβάλλει στους Νομούς Κοζάνης – Φλώρινας και Αρκαδίας, υποστηρίζονται δε αναπτυξιακά με τη μοριοδότηση των ανέργων νέων της περιοχής κατά τις προσλήψεις προσωπικού από τη Δ.Ε.Η. αλλά και με την κατασκευή διαφόρων έργων υποδομής.
  Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:
  1. Την αποκατάσταση του Δήμου Βελβεντού και του όμορου παραλίμνιου Δήμου Σερβίων για το αναπτυξιακό έλλειμμα που δημιουργήθηκε στην παραλίμνια ζώνη της ευρύτερης περιοχής Πολυφύτου από την επί πέντε περίπου δεκαετίες δραστηριότητα της Δ.Ε.Η.
  2. Την επίσημη αναγνώριση της περιοχής μας ως πληττόμενης ενεργειακής και τη συμμετοχή της με τους άλλους δήμους του Νομού Κοζάνης στον Τοπικό Πόρο αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη θεσμική πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση πληττόμενων ενεργειακά περιοχών.
  3. Την κατανομή των θέσεων των προσληπτέων υπαλλήλων αναλογικά με τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις σε επίπεδο Νομού Κοζάνης.
  4. Καταδικάζουμε το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση σχεδίου ως άδικο τόσο για το Δήμο Βελβεντού όσο και για την υπόλοιπη παραλίμνια περιοχή. Ζητάμε από τους συναρμόδιους θεσμικούς φορείς, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να αναμορφώσουν το σχέδιο και να θέσουν την παραλίμνια περιοχή στο αυξημένο ποσοστό του 39% αφού προστεθεί σε αυτό και το ποσοστό που αναλογεί από το σημερινό 11% που διατίθεται στους μη ενεργειακούς δήμους.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει τις προτάσεις του Δήμου Βελβεντού επί του Σχεδίου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) 2007-2011 στα πλαίσια του Τέλους Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εισήγηση και συγκεκριμένα εγκρίνει τα εξής αιτήματα, προτάσεις και θέσεις του Δήμου Βελβεντού:
  1.Την αποκατάσταση του Δήμου Βελβεντού και του όμορου παραλίμνιου Δήμου Σερβίων για το αναπτυξιακό έλλειμμα που δημιουργήθηκε στην παραλίμνια ζώνη της ευρύτερης περιοχής Πολυφύτου από την επί πέντε περίπου δεκαετίες δραστηριότητα της Δ.Ε.Η.
  2.Την επίσημη αναγνώριση της περιοχής μας ως πληττόμενης ενεργειακής και τη συμμετοχή της με τους άλλους δήμους του Νομού Κοζάνης στον Τοπικό Πόρο αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη θεσμική πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση πληττόμενων ενεργειακά περιοχών.
  3.Την κατανομή των θέσεων των προσληπτέων υπαλλήλων αναλογικά με τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις σε επίπεδο Νομού Κοζάνης.
  4.Την καταδίκη – απόρριψη του περιεχομένου του υπό διαβούλευση σχεδίου ως άδικου τόσο για το Δήμο Βελβεντού όσο και για την υπόλοιπη παραλίμνια περιοχή. Παράλληλα το αίτημα προς τους συναρμόδιους θεσμικούς φορείς, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να αναμορφώσουν το σχέδιο και να θέσουν την παραλίμνια περιοχή στο αυξημένο ποσοστό του 39% αφού προστεθεί σε αυτό και το ποσοστό που αναλογεί από το σημερινό 11% που διατίθεται στους μη ενεργειακούς δήμους.
  Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2022.

 • 8 Ιουλίου 2022, 13:15 | Αναστασία Κωνσταντινίδου

  Καλημέρα σας,
  Σας καταθέτουμε ενδεικτικές προτάσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
  1. Σε επίπεδο Εκπαίδευσης συνεργασία με το Δίκτυο Πανεπιστημιακών Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, (ΔΙ.ΠΑ.Θ.Ε.Π.Π) Νόμιμος Εκπρόσωπος Δρ. Κωνσταντίνος Γ. Τσανακτσίδης- με ότι απορρέει σε επίπεδο ανάπτυξης και χρηματοδοτήσεων για συναφή με τους στόχους του όπως έχουν κατατεθεί στο Ιδρυθέν Μνημόνιο Συνεργασίας. Αιγίδα ΥΠΕΞ- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιώάννη Χρυσουλάκη στους Θεματικούς Κύκλους Ομιλιών του ΔΙΠΑΘΕΠΠ και του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας( ΕΣΔΕΠ-ΠΔΜ)
  2. Σε επίπεδο Εκπαιδευτικού Τουρισμού κατάθεση προτάσεων για συνέργειες μεταξύ των Μελών του Δικτύου, στους τομείς του Κινηματογράφου, του Θεάτρου, και εν γένει της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς ( Συνέδρια- Θερινά Σχολεία- Αξιοποίηση του ERASMUS+
  3. Σε επίπεδο Δημόσιας Διπλωματίας : Συνέργειες των Αντιπεριφειαρχών Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Π.Δ.Μ. με τον Απόδημο Ελληνισμό : Αδελφοποίηση Πόλεων – Συλλόγων και άλλων Θεσμικών Φορέων σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ
  4. Σε επίπεδο Εκπαιδευτικής Διπλωματίας: Συνέργειες με το Δίκτυο για την αξιοποίηση των Θ.Ε. που χωροταξικά ανήκουν στα όρια με τα Βαλκάνια μέσω και του ΕΣΔΕΠ-ΠΔΜ . Συνέργειες με το ΠΔΜ, αξιοποίηση των σχέσεων με το πνευματικό κεφάλαιο της χώρας αφενός- διαμόρφωση “Εκπαιδευτικών Διπλωματών” – ακαδημαϊκή κοινότητα με καταγωγή από τις χώρες των Βαλκανίων ενώ ο όρος της Εκπαιδευτικής/Πανεπιστημιακής Διπλωματίας διευρύνεται στην Πολιτιστική και Λαϊκή Διπλωματία μετά και τον 1ο Θεματικό Κύκλο Ομιλιών με αφιέρωμα στην Αίγυπτο. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε την αξιοποίηση των Χαρτών του Αριστοτ΄έλη έρευνα του Φυσικού κ. Γιώργου Χαραλαμπίδη προς όφελος της Ειρήνης στα Βαλκάνια στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας καθώς καταγράφονται τόσο οι πηγές όσο και οι εκβολές των ποταμών. Άρα δημιουργούνται “Συμμαχίες Γνώσης” για τη διαχείριση της κλιματικής εποχής .
  5. Στο επίπεδο “δημιουργικές βιομηχανίες” και “εντός” των Βιομηχανιών έχουμε καταθέσει στο παρελθόν από άλλη διοικητική θέση προτάσεις αξιοποίησης των Ορυχείων της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα για την αρχαιολογική ανασκαφή της Αρχαίας Εορδαίας – σχετική έρευνα κατέχει ο Πρόεδρος του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κ. Μελάς Γιαννιώτης πέραν του πολύτιμου συγγραφικού του έργου “Αλειφούσης της Πόλεως” που εντάσσει αυτομάτως σε συνέργειες το ερευνητικό έργο της Διεθνούς Ακαδημίας Προγονικού Λόγου ‘ Ο Μινωίτης Σαρπηδών’ ( ΔΑΠΛ) για την αρχαία ελληνική γλώσσα και το μείζον θέμα του μακεδονικού φωνήματος. Αυτά είναι εν δυνάμει Δίκτυα Αρχαίων Ελληνικών Μουσείων με την Αιανή και την Αμφίπολη ( Μαθητιάδα Δυτικής Μακεδονίας 2016) και ταυτόχρονα Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων που ξεπερνούν τα φυσικά γεωγραφικά όρια της Χώρας μας και φτάνουν σε περιοχές που καλύτερα γνωρίζουν οι Ερευνητές. Σας υπενθυμίζουμε το βίντεο “η αρχαιολόγος” με την Αρχαιολόγο του Μουσείου Αιανής και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ η παραγωγή του, Γεωργία Καραμήτρου .Επίσης την αξιοποίηση του Ορυχείου των Αγίων Αναργύρων στο Αμύνταιο, για τη δημιουργία Μουσείου Σπόρων σε συνεργασία με τη Βουλγαρία ως “Καλή Πρακτική” ενώ οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις με τον ΤΑΠ δημιουργούν νέες προοπτικές για την αναβίωση συνεργασιών από το Παρελθόν ( ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Μέλος του
  International Association Universities of Food Technology (I.A.U.S.F.T.) υπογραφή Καταστατικού στο PLOVDIV της Βουλγαρίας) .Ενώ συνέργειες με Φορείς του ΔΙΠΑΘΕΠΠ ενδεικτικά αναφέρεται το “Αγρόκτημα Αντωνόπουλου” με τις ερευνητικές ομάδες των Θ.Ε. είναι εν δυνάμει οι νέοι “Δειπνοσοφιστές” για την αντιμετώπιση της Επισιτιστικής Κρίσης και κυρίως της “Κοινοτικής Υγείας”.
  6. Σε επίπεδο αξιοποίησης του Φυσικού Περιβάλλοντος έχουμε στο παρελθόν καταθέσει την αξιοποίηση και ανάπτυξη Δικτύων με τις φυσικε΄ς πηγές /Ιαματικά Λουτρά : Αμμουδάρα, Λίμνης Ζάζαρη (που είναι αναξιοποίητα ) ή Λουτρά Αριδαίας, Λαγκαδά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που οι επιστήμονες γνωρίζουν καλύτερα, που αλλού υπάρχουν. Αντίστοιχα τη δημιουργία Δικτύων Γεωπάρκου Τηθύος με άλλες Περιφέρειες όπως της Κρήτης, και όπου αλλού ανα΄ την χώρα και τις άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες με κοινά γεωλογικά χαρακτηριστικά.
  7. Σε επίπεδο ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ- Περιφέρειας και ΔΙΠΑΘΕΠΠ έχουμε καταθέσει σε στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ για την αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας για την ανα΄δειξη των Ιερών Θρησκευτικω΄ν Κέντρων που διασώθηκαν σήμερα μέσω του Χριστιανισμού ώστε να αναζητήσουμε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν με σύγχρονες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν και να φέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ όσο και στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τον Ευρωπαϊκό Χώρο.
  8. Όλες οι παραπάνω προτάσεις έχουν κατατεθεί ούτε λίγο ούτε πολύ από πολλούς και ειδικούς για τα επιστημονικά πεδία εκπροσώπους. Είμαι η τελευταία που μη έχοντας επιστημονική τεκμηρίωση θα έχω και λόγο στη διαβούλευση αυτή. Η εμπειρία μου όμως στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του π. ΤΕΙ Δ.Μ. και σήμερα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδιαίτερα με τους Φοιτητές που κάνουν ή θα κάνουν Πρακτική Άσκηση ανέδειξε την αδυναμία της φοιτώσας νεολαίας να εκτελέσει τα Οράματά της .Η πρόταση που το Θ.Ε. Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας κατέθεσε δύο φορε΄ς στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την επιστημονική τεκμηρίωση της Κοινωνιολόγου κ. Ελένης Σοφίας- Παπαχρηστοδούλου για την ανάγκη εκπαίδευσης στο πρόγραμμα του Ψυχοδραματικού Κέντρου Ανάπτυξης Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ) Αθήνας σε συνεργασία με Φορείς από την Ελλα΄δα και την Ευρώπη, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επαναξεσταστεί. Ο στόχος του ήταν η δωρεάν εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Π.Δ.Μ. με έμφαση σε στελέχη Επιχειρήσεων.
  Θα είμαστε στη διάθε΄σή σας.
  Με εκτίμηση,
  Αναστασία Κωνσταντινίδου
  Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης
  και Δημοσίων Σχέσεων του Δικτύου ( ΔΙΠΑΘΕΠΠ)
  Δ

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.