It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Πείτε μας τη γνώμη σας

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, αναφέροντας την αντίστοιχη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Σχόλια από Συλλόγους ή Επιτροπές θα δημοσιευθούν μόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα επικύρωσης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερα στοιχεία εκπροσώπησης/εξουσιοδότησης.

 • 31 Αυγούστου 2017, 21:46 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Παρακαλώ σχετικά με τις θέσεις ευθύνης των Τμημάτων Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης και Ταμειακής Υπηρεσίας τόσο της έδρας όσο και των Περιφερειακών Ενοτήτων να διορθωθεί από ” ή ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών” σε ” και εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Η/ Υ” και το ” ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων” σε ” και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων “. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθεί το προβάδισμα της κατηγορίας εκπαίδευσης.

 • 31 Αυγούστου 2017, 19:52 | Ναζλή

  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης/Τμήμα Αλιείας:
  Δε θα πρέπει να γίνει συγχώνευση των τμημάτων Αλιείας σε νέο Τμήμα μαζί με το αντικείμενο Ζωικής Παραγωγής όχι μόνο στην ΠΕ Κοζάνης αλλά σε όλες τις ΠΕ. Ο συνάδελφος που ασχολείται με το τμήμα Αλιείας στην ΠΕ Φλώρινας έχει αρμοδιότητες για έξι λίμνες.

  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης:
  Στην προτεινόμενη νέα δομή, στις θέσεις ευθύνης για το Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας πρέπει να έχουν δικαίωμα κατάληψης θέσης ευθύνης και οι υπάλληλοι ΤΕ Γεωπονίας.

 • 31 Αυγούστου 2017, 12:09 | ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

  Σχετικά με το σχέδιο του νέου οργανογράμματος για τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ, διαπιστώνονται γενικότητες στην αναφορά των αρμοδιοτήτων των τμημάτων με αποτέλεσμα να μη τεκμηριώνεται η αποστολή του κάθε τμήματος και κατά συνέπεια η ύπαρξη του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά ενός μόνο αντικειμένου για το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα της έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, γεγονός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία και για την κατάργησή του, ενώ στην πραγματικότητα το τμήμα χειρίζεται πλήθος αντικειμένων και κοινωνικών υποθέσεων.
  Επιπλέον κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία τμήματος γραμματείας, το οποίο εξάλλου σήμερα λειτουργεί άτυπα
  Επειδή για κανένα τμήμα της Δ/νσης των ΠΕ δε γίνεται αναφορά, σε αντίθεση με τις άλλες Δ/νσεις των ΠΕ, σε αντικείμενα που χειρίζεται, σας παραθέτω προς επεξεργασία και διευκόλυνση σας, συμπληρωμένη, την προτεινόμενη δομή για τις Δ/νσεις δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ
  Γ7. Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ
  Αποστολή: Η προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού, καθώς και η εξασφάλιση της υγιεινής περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα.
  Η Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευαίσθητων και μη ατόμων και κοινωνικών ομάδων
  Η τήρηση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, φαρμακείων και η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγελμάτων υγείας
  Γ7. 1Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
  Επιχειρησιακοί στόχοι:
  Η προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της ΠΕ, με τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας ,την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας καθώς και η εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο ΠΕ
  Αρμοδιότητες:
  7.1.0.0.Α1 Υγειονομικός έλεγχος επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών .Λήψη διορθωτικών ενεργειών, επιβολή διοικητικών-πρόστιμα και ποινικών κυρώσεων
  7.1.0.0.Α2 Παροχή σύμφωνης γνώμης για χορήγηση άδειας λειτουργίας εμφιαλωτηρίων, εγκαταστάσεων παραγωγής πάγου
  7.1.0.0 Α3 Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών και άδειας πώλησης τροφίμων και ποτών σε περίπτερα
  7.1.0.0 Α4 Υγειονομικός έλεγχος σχολικών μονάδων, πανηγύρεων, βρεφικών-παιδικών σταθμών, παιδικών κατασκηνώσεων, νοσοκομείων, υδροθεραπευτηρίων, ξενοδοχειακών μονάδων, κολυμβητικών δεξαμενών και γενικά οποιουδήποτε χώρου από τη λειτουργία του οποίου μπορεί να θιγεί η προστασία της δημόσιας υγείας.
  7.1.0.0 Α5 Έλεγχοι ανθυγιεινών εστιών, οικοσίτων ζώων, αποχετευτικών συστημάτων, χώρων απορριμμάτων
  7.1.0.0. Α6 Έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου-επιβολή προστίμων
  7.1.0.0 Α7 Ηχομετρήσεις καταστημάτων με μουσική, συνδρομή σε υπηρεσίες για μέτρηση θορύβου μηχανημάτων
  7.1.0.0.Α8 Διατύπωση άποψης υπηρεσίας για παραχώρηση εκτάσεων προς αγροτική ή κτηνοτροφική χρήση
  7.1.0.0.Α9 Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού με τη λήψη δειγμάτων νερού και τη διενέργεια χλωριοσυγκρίσεων. Παροχή οδηγιών στους φορείς υδροδότησης για λήψη μέτρων στα συστήματα ύδρευσης. Στατιστικά στοιχεία.
  7.1.0.0.Α10 Λήψη δειγμάτων νερού για ανίχνευση λεγεωνέλλας και σε περίπτωση θετικών δειγμάτων υπόδειξη λήψης κατασταλτικών μέτρων
  7.1.0.0.Α11 Λήψη δειγμάτων εμφιαλωμένων νερών. Διορθωτικές ενέργειες. Στατιστικά
  7.1.0.0.Α12 Παροχή απόψεων επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  7.1.0.0 Α13 Έλεγχος σταυλικών εγκαταστάσεων . Συμμετοχή στην επιτροπή σταυλισμών
  7.1.0.0 Α14 Ορισμοί μελών για συγκρότηση επιτροπών και συμμετοχή τους σε επιτροπές όπου υπάρχει πρόβλεψη συμμετοχής υγειονομικού υπαλλήλου (ΚΕΠΕ, ΠΣΕΑ, γυμναστηρίων, μονάδων παιδικής προστασίας. Νεκροταφείων, ενδιαιτημάτων ζώων, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, ΜΦΗ, κατασκηνώσεων κλπ)
  7.1.0.0 Α15 Διαδικασία χαρακτηρισμού αποδέκτη μετά επιφανειακή διάθεση
  7.1.0.0 Α16 Διερεύνηση δελτίων άμεσης δήλωσης περιστατικών με πιθανή έκθεση στον ιό της λύσσας, παραγγελία εμβολίων, εμβολιασμοί περιστατικών, ενημέρωση ΚΕΕΛΠΝΟ, στατιστικά.
  7.1.0.0 Α17 Οδηγίες σε ταξιδιώτες στα πλαίσια εφαρμογής της ταξιδιωτικής ιατρικής, παραγγελία εμβολίων, εμβολιασμοί ταξιδιωτών
  7.1.0.0 Α18 Έλεγχος εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, σύνταξη εκθέσεων ελέγχου
  7.1.0.0.Α19 Διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων, παραγγελίες δερμοαντιδράσεων
  7.1.0.0 Α20 Έκδοση πιστοποιητικών για μεταφορά οστών, σωρών
  7.1.0.0 Α21 Παρακολούθηση εκδιδομένων επί αμοιβή προσώπων, χορήγηση άσκησης επαγγέλματος, άδειας εγκατάστασης οικήματος εκδιδομένων επί αμοιβή προσώπων

  7.2Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Επιχειρησιακοί στόχοι:
  Αποσκοπεί στη συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευαίσθητων και μη ατόμων και κοινωνικών ομάδων.
  Αρμοδιότητες:
  7.2.0.0.Α1 Άσκηση εφαρμοσμένης κοινωνικής εργασίας επί του συνόλου της
  7.2.0.0 Α2 Διαχείριση περιπτώσεων ψυχικά ασθενών, εγκαταλελειμένων βρεφών, ανηλίκων και ηλικιωμένων, κακοποιημένων γυναικών, ΑΜΕΑ, συνεργασία με μονάδες προστασίας τους
  7.2.0.0 Α3 Ορισμός από το ειρηνοδικείο ως μέλους εποπτικού συμβουλίου, επιτροπείας ανηλίκου
  7.2.0.0 Α4 Άσκηση δικαστικής συμπαράστασης ύστερα από ανάθεση της εισαγγελίας.
  7.2.0 0 Α5 Διενέργεια Κοινωνικών ερευνών
  7.2.0.0.Α6 Υιοθεσίες- Διακρατικές Υιοθεσίες (συνεργασία με αντίστοιχη Κεντρική Υπηρεσία)- Αναδοχές- Αναζήτηση φυσικής οικογένειας από υιοθετούμενο παιδί
  7.2.0.0 Α7 Διαδικασία χορήγησης-διακοπής διατροφικού επιδόματος, στατιστικά
  7.2.0.0 Α8 Διαδικασία χορήγησης καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ
  7.2.0.0 Α9 Διαδικασία εγγραφής αθλητικών-πολιτιστικών συλλόγων-θεώρηση μπλοκ –βιβλίων –εποπτεία (απολογιστικά)
  7.2.0.0 Α10 Χορήγηση γνωστοποίησης ιδιωτικών γυμναστηρίων ή σχολών γυμναστικής
  7.2.0.0 Α11 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ , ΚΗΦΗ, ΜΗΦΗ κ.λ.π,
  7.2.0.0 Α12 Υλοποίηση των προγραμμάτων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις, λουτροθεραπείες-πηλοθεραπείες ηλικιωμένων ατόμων
  7.2.0.0 Α13Εφαρμογή του θεσμού του κοινωνικού συμβούλου
  7.2.0.0 Α14Διαδικασίες εγγραφής στο Εθνικό & Περιφερειακό μητρώο φορέων κοινωνικής φροντίδας Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-πιστοποίηση φορέων
  7.2.0.0.Α14Χορήγηση-ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού,
  7.2.0.0 Α15 Συνεργασία με φορείς και παραπομπές σε αυτούς ως προς την διαχείριση διαφορετικών περιπτώσεων(Διεθνής Κοινωνική Εργασία, Υπουργεία, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ΔΟΥ ,Δήμοι, Προξενεία, Νοσοκομεία, Σχολεία, ΚΕΔΔΥ, Δικαστήρια, Κέντρα Φιλοξενίας ατόμων και οικογενειών ,Φορείς προγραμμάτων κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών, κέντρα κακοποιημένων γυναικών, στήριξης ανηλίκων –ενηλίκων , ΑΜΕΑ, Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π)
  7.2.0.0 Α16 Εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης
  7,2,0.0.Α17Έκδοση αδειών τέλεσης αγώνων
  7.2.0.0 Α18Τήρηση αρχείου οριστικών παραχωρητηρίων ακινήτων προσφύγων και έκδοση σχετικού φωτοαντιγράφου
  7.2.0.0.Α19 Συμμετοχή σε υλοποίηση προγραμμάτων για ανακούφιση ευπαθών ομάδων πληθυσμού(διανομή οπωροκηπευτικών,ΤΕΒΑ)

  7.3.Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων και επαγγελμάτων υγείας
  Επιχειρησιακοί στόχοι:
  Αποσκοπεί στην εύρυθμη διαχείριση των επαγγελμάτων υγείας ,τη τήρηση των νομοθεσιών για την λειτουργία των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών και την σύννομη διαχείριση των ναρκωτικών ουσιών από ιατρούς και φαρμακοποιούς και την Α/θμια φροντίδα υγείας
  Αρμοδιότητες:
  7.3.0.0.Α1 Θεώρηση μπλοκ ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων για τη χορήγηση ναρκωτικών
  7.3.0.0.Α2 Συγκέντρωση καταστάσεων υπολοίπων ναρκωτικών φαρμακείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων-στατιστικά-διαβίβαση στο Υπουργείο Υγείας. Εφαρμογή νομοθεσίας ναρκωτικών
  7.3.0.0.Α3 Έγκριση αγοράς ναρκωτικών Νοσοκομείου, ΠΕΔΥ από Υπουργείο Υγείας
  7.3.0.0.Α4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φαρμακείου-εφαρμογή νομοθεσίας φαρμακείων(νέα, ανάκληση, συστέγαση, αποσυστέγαση και συνέχιση, κενές θέσεις φαρμακείων, ορισμοί υπευθύνων φαρμακοποιών, θεώρηση βιβλίων φαρμακοποιών, άδεια απουσίας φαρμακοποιού, τριμηνιαία στατιστικά)
  7.3.0.0. Α5 Έλεγχος γνησιότητας αδειών άσκησης που είχαν χορηγηθεί ύστερα από αιτήματα φορέων
  7.3.0.0. Α6 Χορήγηση βεβαιώσεων σε ιατρούς σχετικές με τις κρατήσεις ταμείων σε διάστημα απασχόλησης τους σε Αγροτικά Ιατρεία κ.λ.π
  7.3.0.0 Α7Χορήγηση βιβλιαρίων υγείας παιδιού και καρτών Αιμόλυσης νεογνών-Προμήθεια-Διανομή
  7.3.0.0 Α8 Χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, χορήγηση βεβαιώσεων υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης επαγγελματιών υγείας, πρακτική άσκηση φοιτητών φαρμακευτικής και βοηθών φαρμακείου
  7.3.0.0.Α9 Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας και πρόνοιας, φορέων Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

  – Πρόσθετα, μετά τη σύμπτυξη των Γενικών Δ/νσεων, η χρήση του χαρακτηρισμού «Κοινωνικών Υποθέσεων», στον τίτλο της νέας Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Εσωτερικής Λειτουργίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν προσδιορίζει την ένταξη σε αυτή της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
  – Στη θεματική ενότητα Γ
  Θέσεις προσωπικού
  Η ανάγκη σε προσωπικό προκύπτει από την άσκηση αρμοδιοτήτων στα τμήματα. Ως εκ τούτου, βάση των προαναφερόμενων ασκούμενων αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία δημιουργία θέσεων ΠΕ Ιατρών, ΠΕΧημικών Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, σε αντιδιαστολή με την προτεραιότητα πρόσληψης, τουλάχιστον για την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε. Καστοριάς, του αναφερόμενου αριθμού προσωπικού, κατ΄ ελάχιστο, στις παρακάτω ειδικότητες:
  2 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας
  1 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
  1 ΤΕΕπαγγελμάτων Υγείας
  1 ΠΕ Ψυχολόγων
  -Στη θεματική Ενότητα Δ
  Προϊστάμενοι οργανικών Μονάδων θέσης ευθύνης
  Είναι εύλογο ότι οι θέσεις ευθύνης καλύπτονται από τις ειδικότητες που καλύπτουν τις αρμοδιότητες των τμημάτων.
  Επισημαίνονται
  ΔΔΥΚΜ ΠΕ: παραλείπεται η αναφορά σε ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
  ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: αναφορά σε άσχετες ειδικότητες στις θέσεις ευθύνης προς τα αντικείμενα ελέγχου όπως ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Βιολόγων
  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: αναφορά σε άσχετες ειδικότητες στις θέσεις ευθύνης ως προς τις αρμοδιότητες όπως ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και
  παραλείπεται η αναφορά σε ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
  ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Δε συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών που εκ των πραγμάτων σε Δ/νσεις χειρίζονται τα αντικείμενα του τμήματος μέχρι σήμερα

  Με δεδομένο ότι ο νέος οργανισμός θα πρέπει να είναι πληρέστερος του προηγούμενου και να καλύπτει κενά του προηγούμενου οργανισμού παρακαλώ κατά τη σύνταξη της τελικής μορφής του να λάβετε υπόψη τις επισημάνσεις που σας έχουν παρατεθεί.

  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 • 31 Αυγούστου 2017, 10:09 | DIVA

  Προισταμενοι Δ/νσεων πρέπει να τοποθετούνται μονο οι Διοικητικοί υπαλληλοι .
  Ειναι αυτονοητο νομίζω οτι οι Δ/νσεις χρειάζονται διοικηση -διαχείριση απαιτούν αυξημένες αρμοδιότητες, για την ευρυθμη λειτουργία των Υπηρεσίων. Ο προισταμενος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση ,ειναι υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή εκτέλεση αποφάσεων της διοίκησης και έχει αρμοδιότητες, αλλά και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία της υπηρεσίας .
  Οι δραστηριότητες του Προισταμενου περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την οργάνωση των τμημάτων της υπηρεσίας, τη συντήρηση και παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση εντολών και τη λήψη αποφάσεων.
  Επομένως για θεσεις ευθύνης οι Διοικητικοί Υπάλληλοι πρεπει να ειναι στην πρωτη επιλογη.Υπογραφές μπορούν να βαζουν ολοι, να διοικούν ομως ;

 • 31 Αυγούστου 2017, 09:07 | ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ. Δυτικής Μακεδονίας

  Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Το πλήρες κείμενο των προτάσεων βρίσκεται στο σύνδεσμο:
  https://drive.google.com/open?id=0Bxli6-hvZxwleXdPYzZUakpNRlE

 • 31 Αυγούστου 2017, 09:39 | kostas

  Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο όσο αφορά το οργανόγραμμα. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας δεν είναι ίδιες, άρα καλό θα είναι όταν δημιουργούμε έναν οργανισμό να λαμβάνουμε υπόψη τους τομείς της τοπικής κοινωνίας που θα εξυπηρετήσει. Δεν είναι δυνατόν ο οργανισμός της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας να έχει την ίδια δομή με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή την Περιφέρεια Κρήτης. Ακόμα και στην ίδια περιφέρεια ή κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τις δικιές της ανάγκες .Επίσης δεν είναι δυνατόν οι θέσεις ευθύνης να είναι ίδιες σε μία Π.Ε. των 100 ατόμων και σε μία των 1000. Αυτό είναι μία ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία του ελληνικού Δημοσίου. Αν ένα τμήμα ή μια Δ/νση έχει μηδαμινή δραστηριότητα καλό θα ήταν να υποβαθμιζόταν σε κατώτερη δομή και να μην ενσωματώνεται σε μία άλλη, προσθέτοντας ή αλλάζοντας τον τίτλο της δομής και μεταφέροντας της αρμοδιότητες που στην ουσία δεν υφίστανται ( πχ. 5 αιτήσεις πολιτών τον χρόνο για το σύνολο των αρμοδιοτήτων – Τμήματα αλιείας ορισμένων Περιφερειακών Ενοτήτων) Αυτό εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα κάποιον ειδικοτήτων χωρίς να εξυπηρετεί την κοινωνία. Πλέον με την ψηφιακή υπογραφή έχουν ξεπεραστεί και τα προβλήματα της φυσικής παρουσίας των υπογραφόντων.

  • 31 Αυγούστου 2017, 20:19 | Ευθύμιος Μ.

   Ποιές οι αρμοδιότητες των Αυτοτελών Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας στη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κοζάνης, από ποιούς υπαλλήλους θα στελεχωθούν τη στιγμή που οι μισοί υπάλληλοι της Δ/νσης θα φύγουν, π.χ. με σύνταξη. Ποιός ο λόγος διατήρησής τους; Βόλεμα υμετέρων;

 • 31 Αυγούστου 2017, 08:26 | ΔΗΜΉΤΡΗΣ Π.

  Με την εφαρμογή (από 1.01.2011) του νόμου 3852/10 (Νόμος Καλλικράτη) καταργήθηκε (λάθος κατά την προσωπική μου άποψη) η Δ/νση Προγραμματισμού των Νομαρχιών, και μετέπειτα Περιφερειακών Ενοτήτων.
  Μία Υπηρεσία χρήσιμη στην ανάπτυξη του Νομού και με εξαιρετικό έργο τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαιτέρα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων.
  Εκατοντάδες έργα, μελέτες, Προγραμματικές Συμβάσεις, κ.α. υλοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό σε ακρίβεια χειρισμών και γραφειοκρατικών διαδικασιών (3 ΕΣΠΑ, INTERREG, ΟΠΑΦΚ , ΚΑΠ, ΠΔΕ, ΤΟΠΙΚΌΣ ΠΟΡΟΣ και άλλα Προγράμματα),
  Και τώρα ; 7 χρόνια μετά, ποια είναι τα συμπεράσματα επί του θέματος; Τι άλλαξε;
  ΤΙΠΟΤΕ!
  ‘Ολες οι διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης Προγραμματισμού, όπως συμπλήρωση φακέλων πρότασης συγχρηματοδοτουμένων έργων, με 46 έγγραφα ο καθένας, τεχνικά δελτία έργων, παρακολούθηση πορείας των έργων κλείσιμο φακέλων συγχρημ, έργων , πληρότητα φακέλων έργων, κατάρτιση των προγραμμάτων έργων, τροποποιήσεις αυτών, σύνταξη Προγραμματικών και Διαβαθμιδικών Συμβάσεων κ.α, σταμάτησαν να γίνονται; ΟΧΙ.
  Όλες αυτές οι διαδικασίες συνεχίζονται να γίνονται από κάποιους “υπηρεσιακά αόρατους “ υπαλλήλους. Τους χαρακτηρίζω έτσι γιατί απλά δεν έχουν υπηρεσιακή οντό-τητα . Είναι υπάλληλοι έμπειροι της πρώην Δ/νσης Προγραμματισμού που ξέρουν απλά ότι όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν, ακόμη κι΄ αν η δουλεία τους αυτή δεν φαίνεται πουθενά. Ίσως και κάποιος που δεν γνωρίζει, να αναρωτιέται ποιο είναι το αντικείμενο τους, μια και αυτό δεν περιγράφεται σε κανένα Οργανισμό.
  Αναγνωρίσθηκε ποτέ άραγε η πραγματικότητα; Μα ναι. Όλα αυτά τα 7 χρόνια όλοι οι εμπλεκόμενοι δέχονται ότι η κατάργηση της Δ/νσης Προγραμματισμού από τις Π.Ε. ήταν λάθος, Στην ουσία όμως, κανένας δεν αγωνίστηκε για αυτό γιατί απλά “η δουλειά” γινόταν!
  Νέος Οργανισμός. Πρόταση για ίδρυση Γραφείου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ!!!
  Αλήθεια, ποιος θα στελεχώσει το Γραφείο αυτό; Ίσως κάποιοι νέοι υπάλληλοι! Ίσως κάποιοι υπάλληλοι με παράλληλα καθήκοντα, όταν όμως δεν έχουν δουλειά στην οργανική τους θέση όπου είναι τοποθετημένοι, άρα και υπεύθυνοι. Ίσως με υπαλλήλους που θα έρθουν από την Έδρα!
  Σίγουρα όμως όχι από έμπειρους υπαλλήλους της πρώην Δ/νσης Προγραμματισμού οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία πάνω από 17 χρόνια και μπορούν να διεκδικήσουν, δικαίως μία θέση Προϊσταμένου η έστω μια θέση με προοπτική εξέλιξης σε θέση Προϊσταμένου.
  Πρόταση: Η να καταργηθεί από την πρόταση για τον νέο Οργανισμό το Γραφείο και κατά συνέπεια να μεταφερθούν όλες οι ποιο πάνω δραστηριότητες αυτούσιες στην Έδρα, ή να δημιουργηθεί Τμήμα Προγραμματισμού στις Περιφερειακές Ενότητες, το οποίο θα ανήκει άλλωστε οργανικά, στην Δ/νση Προγραμματισμού της Έδρας.

  Υ.Γ. 1.Με την 18χρονη εμπειρία μου στα θέματα Προγραμματισμού επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ : ένας απλός υπάλληλος Γραφείου με ποια άραγε δυναμική θέσεως θα συνεργασθεί, θα ζητήσει, θα απαιτήσει αν χρειαστεί, την συνεργασία από τους Προϊσταμένους των άλλων εμπλεκομένων Υπηρεσιών για σοβαρά θέματα που προκύπτουν στην υλοποίηση των έργων;
  2. Σε απάντηση σχετικά με την ανάγκη ενιαίας αναπτυξιακής πολιτικής στην Περιφέρεια απαντώ: α) το Τμήμα θα ανήκει, άρα θα έχει άμεση συνεργασία με την
  Δ/νση Προγραμματισμού της Έδρας β) Όλες οι αποφάσεις έντασης, απένταξης η χρηματοδότησης έργων και μελετών, ως γνωστόν, εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 • 31 Αυγούστου 2017, 07:55 | Helen

  Στη ΘΕ Γ7 Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ στην παρά-γραφο αποστολή, περιγράφεται το έργο μόνο του Τμήματος της Περιβαλλοντο-λογικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου και όχι των άλλων δύο τμημάτων των ανωτέρω Δ/νσεων.
  Στη Γ7.3.0.0-Α1 αναφέρεται η συγκέντρωση συνταγών ΟΓΑ ως αρμοδιότητα των Τμημάτων Φαρμάκων – Φαρμακείων η οποία δεν υφίσταται μετά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
  Κατά τη γνώμη μου οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών & άλλων επιχειρήσεων (προνοιακές, ιατρικά κέντρα κ.τ.λ) πρέπει να παραμείνουν, για ευνό-ητους λόγους, ως αντικείμενο στην έδρα.
  Στη ΘΕ Δ, Προϊστάμενοι Οργανικών – Θέσεις Ευθύνης, στη Δ/νση Δημ. Υγείας, στο τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας και στα υπόλοιπα τμήματα, προβλέπεται να προΐστανται «ΠΕ Ιατρών…….. ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας , ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Μαιών , ΤΕ Νοσηλευτών….» Επ΄ αυτού προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
  -γιατί αναφέρονται ξεχωριστά κάποιες ειδικότητες, δεν ανήκουν κι αυτές στον κλάδο ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας;
  – με ποια λογική προηγούνται οι ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού των ΤΕ Μαιών, Νοση-λευτών κ.τ.λ. ( αναντιστοιχία επαγγελματικών καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι υπηρεσίες υγείας)
  Μέσα σ΄ένα εργασιακό περιβάλλον που επικρατεί η ισονομία , η αξιοκρατία και η διαφάνεια καλλιεργείται η εμπιστοσύνη, η συναδελφικότητα και κατά συνέπεια η παραγωγικότητα. Αν συνεχίσουν να επικρατούν φαινόμενα ευνοιοκρατίας και ρουσφετολογίας ( κυρίαρχη πολιτική πρακτική σήμερα) να μην αναρωτιούνται γιατί αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην αξιολόγηση.

 • 30 Αυγούστου 2017, 12:44 | Dina

  1)N.4369/2016 Αρθρ.29 Δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης μεταξύ ΠΕ και ΤΕ για τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
  2)Π.Δ 146/2010 Αρθρ.37.Ομαδοποίηση ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας.Περιττή θεωρώ η αναφορά ξεχωριστά στους προϊσταμένους
  Διευθύνσεων και Τμημάτων στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας των ΤΕ Εποπτών,ΤΕ Μαιευτικής και ΤΕ Νοσηλευτικής.Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες στις ΣΕΥΠ(Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας&Πρόνοιας)

  • 30 Αυγούστου 2017, 21:50 | Δημήτρης

   Θα διαφωνήσω ολοσχερώς με την συνάδερφο Dina για τους ακόλουθους λόγους:
   1.Με μία πολύ προσεκτικότερη ανάγνωση του άρθρου 29 του ν.4369/2016, εύλογα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο άρθρο τροποποιεί τα άρθρα 84, 85,86 87, 88 και 89 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα ( ν.3528/2007) που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής προισταμένων και την διαδικασία επιλογής, ενώ αφήνει τελείως ανέπαφο το άρθρο 97 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα που αναφέρει ρητά ότι η κατηγορία ΠΕ έχει το προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ. Κατά συνέπεια υφίσταται λόγος αντιπαράθεσης μεταξύ ΠΕ και ΤΕ για τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθότι η εξομοίωση των βαθμίδων έρχεται σε ευθεία αντίστιξη με το άρθρο 97 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα που δίνει προβάδισμα στην κατηγορία ΠΕ έναντι της ΤΕ .
   2.Επιβάλλεται η διασαφήνιση των ειδικοτήτων που υπάγονται στον γενικό κλάδο ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας καθότι καλύπτει μία ευρεία γκάμα κλάδων και ειδικοτήτων, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν έχουν καμία απολύτως αντιστοιχία και σχέση με ορισμένα τμήματα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας που ασκούν Κοινωνική Πρόνοια, όπως δηλαδή οι κλάδοι ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Δοίκησης Μονάδων Υγείας ,ΤΕ Εργοθεραπείας,ΤΕ Φυσιοθεραπείας,ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων, ΤΕ Οπτικής και Οπτομετρίας,ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους κλάδους ΤΕ που ασκούν Κοινωνική Πρόνοια. Δεν μπορεί να προίστανται σε τμήματα που ασκούν Δημόσια Υγιεινή, όπως πολύ σωστά επεσήμανε και η Αναστασία στο σχόλιο της για το τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου.Αν δεν υπάρξει διασαφήνιση των ειδικοτήτων, ελλοχεύει ο κίνδυνος αντιποίησης καθηκόντων επαγγέλματος ετέρου κλάδου, όπως πολλοί σωστά αναφέρθηκαν στα σχόλια τους και άλλοι συνάδερφοι.
   Επιπρόσθετα αναφέρω πως η ομαδοποίηση των κλάδων στο ΠΔ 146/2010, δηλαδή στον ”υφιστάμενο” οργανισμό έγινε για φωτογραφικές τοποθετήσεις προισταμένων.Εύχομαι στο νέο οργανισμό να υπάρξει λεπτομερής καταγραφή των κλάδων που υπάγονται στον γενικό κλάδο ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας για να αποφευχθούν φαινόμενα αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και αντιποίησης εξουσίας.Αυτό δεν θέλουμε άραγε να αλλάξουμε? Δηλαδή τις παθογένειες του υφιστάμενου οργανισμού και όχι να επικαλούμαστε αυτές για να εδραιώσουμε τα επιχειρήματά μας.

   • 31 Αυγούστου 2017, 11:17 | Αντώνης

    Διαφωνώ κάθετα με το συνάδελφο Δημήτρη όσο αφορά το άρθρο 97 (3528/2007). Διότι η παράγραφος δ του άρθρου 97 αναφέρει πως όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.Τώρα όσον αφορά την ομαδοποίηση των κλάδων Τ.Ε επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας που ισχύει για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αναφέρεις πάντα βέβαια κατά την άποψή σου ότι έγινε η ομαδοποίηση για φωτογραφικές τοποθετήσεις προϊσταμένων.Εάν λοιπόν οι Τ.Ε έχουν τόση δύναμη που μπορούν για χάρη τους να νομοθετούνται Π.Δ. τότε είναι άξιοι για κατάληψη θέσεων ευθύνης και όχι μόνο, όσο και εάν εσένα σου κακοφαίνεται και θα ήθελες μόνο τους Π.Ε. Ελπίζω στο νέο Οργανισμό να εκλείψουν παθογένειες του υφιστάμενου οργανισμού διότι είναι προτιμότερο μία φωτογραφική τοποθέτηση προϊσταμένου που να ασκεί τα καθήκοντά του παρά μία φωτογραφική μετακίνηση και τοποθέτηση όπου δεν ασκούνται καθήκοντα αλλά γίνεται μόνο για οικονομικό όφελος και ιεραρχική αναβάθμιση.

    • 31 Αυγούστου 2017, 18:40 | Δημήτρης

     Αγαπητέ Αντώνη, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω κι εγώ τόσο κάθετα όσο και ολοσχερώς μαζί σου. Σε μία ευνομούμενη πολιτεία του δυτικού κόσμου, όπως αναπόδραστα και αναμφήριστα ανήκει, χωρίς την εμφιλοχώρηση ουδενός ψήγματος αμφιβολίας και η Ελλάδα, οι νόμοι που τα συντεταγμένα όργανα της εξουσίας, εν προκειμένω η νομοθετική, θεσπίζει, πρέπει να τηρούνται απαραρέγκλιτα και στο ακέραιο.
     Επιπρόσθετα, δεν νοείται τόσο ουδεμία παρέκκλιση όσο και εξαίρεση από τις επιταγές του νομοθέτη. Από την άλλη μεριά, κρίνεται απορριπτέα ως παντελώς απαράδεκτη η κατά το δοκούν ερμηνεία του νόμου και των επιμέρους διατάξεων αυτού από ιδιώτες που ουδεμία σχέση έχουν με τα ανώτερα κλιμάκια της αρμόδιας εξουσίας, ήτοι της νομοθετικής. Εν προκειμένω, η αρμοδιότητα για την αυθεντική ερμηνεία του νόμου ανήκει στον ίδιο το νομοθέτη (Σ77§1) ενώ την εφαρμογή αυτού καλείται να επιβάλλει τόσο ο Δικαστής όσο και η Διοίκηση ο καθείς στο σύμπλεγμα υποθέσεων που αναφύονται ενώπιον τους.
     Με άλλα λόγια, δεν δύναται επουδενί να κατασκευάζεις και να διαμορφώνεις ίδιες ερμηνείες κατά το δοκούν, όπως ευστόχως προανέφερα, κρίνοντας βάσει ιδιοτελών συμφερόντων και επιδιώξεων χωρίς καμία επίκληση σε συνταγματικές, νομοθετικές και διοικητικές αρχές.
     Προς στήριξη και εμπύρωση του ως άνω αναφερθέντος και επιμελώς αναλυθέντος επιχειρήματός μου, θα σου αναφέρω ευθύς αμέσως αποσπάσματα από το Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) όσο και της υπ΄αριθμ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκυκλίου με θέμα «Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων» στο σώμα των οποίων εμπεριέχεται πλήρως, ρητά και εμπεριστατωμένα η απάντηση στους έωλους ισχυρισμούς σου. Παράλληλα, το πλαίσιο αυτό συμπυκνώνει τόσο θεσμικά όσο και διοικητικά την βούληση εφαρμογής της ύψιστης αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως αυτή εκφράζεται σε αυτό το πλέγμα ρυθμίσεων του κανονιστικού νομοθέτη, ήτοι, στην προκειμένη περίπτωση, τις διοικητικές σχέσεις των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και τις υπόλοιπες αρχές που συνάδουν ή εκπηγάζουν από αυτήν, όπως της αξιοκρατίας, της αναλογικής ισότητας, της προστασίας της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
     Για του λόγου το αληθές, ορίστε και τα αποσπάσματα:

     Α. i) Στο Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007) ‘’Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ’’, άρθρο 97, το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής:
     α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι τηςκατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.
     β) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού, με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του άρθρου 83.
     γ)Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα.
     δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών».

     ii) Για την υποχρέωση τήρησης του προβαδίσματος των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων και για την εφαρμογή του άρθρου 97, του Ν.3528/2007, έχει αποφανθεί επίσης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε σχετικές αποφάσεις του (Αρ. Απόφ. ΔΕΑ871/2016).

     iii) Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει εκδώσει την υπ΄αριθ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ. 15725/18-6-2007 εγκύκλιο με θέμα «Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων», στην οποία αναφέρεται ότι: ‘’Δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005), σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς, είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας’’.

     iv) Οι λειτουργίες των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν πληρέστερα και να ανταποκριθούν με επάρκεια στην αποστολή τους, απαιτούν επιλογή προϊσταμένων υπαλλήλων με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο γνωστικής υποδομής και τα πληρέστερα επαγγελματικά προσόντα,.
     Κατά συνέπεια, με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων, είναι τόσο προφανής όσο και αναγκαία η αλλαγή της διατύπωσης του σχεδίου ΟΕΥ ως εξής: ‘’…μπορεί να είναι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ’’, ώστε να εφαρμοστεί τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας.

     Β. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του ισχυρισμού σου, με όλο το σεβασμό, αυτός κρίνεται απορριπτέος ως απαράδεκτα προβαλλόμενος καθώς και αλυσιτελής. Ο εγκιβωτισμός σε λογικές ισοπεδωτικού εξισωτισμού αντιβαίνει κατάφωρα στις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, παραβιάζει την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Σ2§1), της αναλογικής ισότητας (4§1,2), της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Σ5§1), της αναλογικότητας (Σ25§1εδ.4) όσο και του δικαιώματος της κατάληψης δημόσιων αξιωμάτων από Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατό να προβλέπονται, σε κλάδους και ομάδες θέσεων, ειδικότητες οι αρμοδιότητες των οποίων δεν είναι άμεσα συνυφασμένες μεταξύ τους. Η ομαδοποίηση των κλάδων Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας που επικαλείστε στο Π.Δ. 146/2010, έγινε το 2012 καθαρά σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι σε όλες τις Περιφέρειες, κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 37 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 939/τβ’/27-3-2012,) όπως αυτός είχε καταρτιστεί με το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄), πρωτίστως για κατοχύρωση των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και του ΙΔΑΧ προσωπικού, ασχέτως αν κάποιοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν τοποθετώντας ως προϊσταμένους σε τμήματα και Δ/νσεις υπαλλήλους που ανήκαν σε κλάδους οι οποίοι δεν προβλέπονταν από τον ίδιο οργανισμό με το επιχείρημα ότι ανήκαν σε γενικότερη κατηγορία κλάδων.

     Η συλλήβδην αυτή ομαδοποίηση των κλάδων προσβάλλει κατάφωρα το δικαίωμα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ελλήνων πολιτών καθότι πυροβολεί σχεδόν εξ’επαφής το δικαίωμα στην προσδοκία του καθενός. Ειδικότερα, ο καθείς που σπουδάζει σε ένα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, το πράττει με γνώμονα την εξασφάλιση της μελλοντικής του επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης. Δεν δύναται ο καθένας, με πυξίδα μικροσυμφέροντα και προσωπικές επιδιώξεις να επιδιώκει να σφετερισθεί το επαγγελματικό καθεστώς των δικαιούχων ισοπεδώνοντας τα επαγγελματικά του δικαιώματα και απαξιώνοντας τον κλάδο τους. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην γενικότερη κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη της Χώρας. Από την άλλη μεριά, σε νομοθετικό επίπεδο, μέσω αυτής της αυθαίρετης ομαδοποίησης των κλάδων ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της αντιποίησης επαγγέλματος λόγω της μη συνάφειας ορισμένων ειδικοτήτων και κλάδων.

     Γ. Σχετικά με το τρίτο, τώρα σκέλος του ισχυρισμού σου, πάλι με όλο το σεβασμό, κρίνεται ανίσχυρος τόσο ως παντελώς αόριστος όσο και ως εμπεριέχων προσωπικού τύπου αναφορές τις οποίες θεωρώ αόριστα δηκτικές και θα τις αγνοήσω καθότι δεν μπορώ να κατανοήσω τον απώτερο σκοπό τους. Δεν είναι αρμόζον, πρέπον και ορθό σε ένα δημόσιο υπάλληλο να εκφράζεται καθ’αυτόν τον τρόπο, καθώς οφείλει ο καθένας να αναλογισθεί ότι πάνω απ’όλα είναι – με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα φυσικά – εκφραστής της θέλησης του Κράτους και υπηρετεί το Λαό (Σ103§1). Περαιτέρω, βάσει του ίδιου συνταγματικού άρθρου οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, τα αναφερόμενα σου κρίνονται ως απλώς ατοπήματα και δεν θα μπω στη διαδικασία να τα σχολιάσω. Σέβομαι απόλυτα και εκ βαθέων το δικαίωμα σου να εκφράζεις ελεύθερα τη γνώμη σου αλλά δεν πρέπει ουδείς να ξεχνάει ότι λειτουργεί σε ένα κανονιστικό πλαίσιο όπου για να στηρίξει τα επιχειρήματα του πρέπει αναμφίλεκτα να επικαλείται γεγονότα, διατάξεις νόμων, συνταγματικές αρχές, νομολογία, έθιμα. Η επίκληση ισχυρισμών που εμπεριέχουν τόσο στίγματα προς τον αποδέκτη τους χωρίς διάθεση καλής πίστης, όσο και τείνουν ολοσχερώς προς τον λαϊκισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται, δεν θα έπρεπε καν να αποτελούν κομμάτι οιασδήποτε διαβούλευσης.

 • 30 Αυγούστου 2017, 12:12 | Συτιλίδης Ευστάθιος

  Η κατάργηση του γραφείου Γ΄του Κτηνιατρικού Γραφείου Καστοριάς που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Μεσοποταμίας οδηγεί στην υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στους κτηνοτρόφους της περιοχής όσο και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας κρέατος.

 • 30 Αυγούστου 2017, 09:13 | Αναστασία

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.
  Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων-Θέσεις ευθύνης

  Στα πλαίσια της εκπόνησης του νέου οργανογράμματος, διαπιστώσαμε ότι στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Yγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε., προβλέπονται να προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Χημικών Μηχανικών, Π.Ε. Χημικών Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Βιολόγων, που ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος, το οποίο πρόσκειται καθαρά, εξ΄ αντικειμένου στα παραϊατρικά επαγγέλματα και όχι στα τεχνικά, πολεοδομικά κ.τ.λ.
  Στην παλαιότερη αλλά και νεότερη υφιστάμενη νομοθεσία που προβλέπει την λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος και συγκεκριμένα στον Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ.228/2011/ Τ.Α.) «Περί ανασυγκρότησης Φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης κ.τ.λ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4075/2012, καθώς και στην Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 (ΦΕΚ2161 /Τ.Β.) «Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων κ.τ.λ.», αναφέρεται ρητά ότι «Υγειονομικοί επιθεωρητές καλούνται οι Υγειονομικοί υπάλληλοι (Υγιεινολόγοι Τ.Ε./Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, και Π.Ε. Υγιεινολόγοι Μηχανικοί των αρμόδιων Δ/νσεων.
  Ο υγειονομικός έλεγχος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της ανωτέρω σχετικής που αποτελεί το κατ΄ εξοχήν αντικείμενο του συγκεκριμένου τμήματος, ασκείται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους των συγκεκριμένων κλάδων που αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες ισχύουσες νομοθεσίες και σκοπός του υγειονομικού ελέγχου είναι να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να διαπιστωθούν τυχόν επιδράσεις στη δημόσια υγεία.
  ΄Υστερα από τα παραπάνω ευνόητο είναι ότι ο σκοπός, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του τμήματος, ουδόλως εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των μηχανικών.
  Παρακαλούμε να εξαιρεθούν οι προαναφερόμενες ειδικότητες από το εν λόγω Τμήμα λόγω μη αντιστοιχίας και συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους με αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και αντιποίησης καθηκόντων άλλου κλάδου καθώς και παραβίασης κανόνων διοικητικού δικαίου γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης.

  • 30 Αυγούστου 2017, 21:46 | Κ.

   Συμφωνώ απόλυτα με την αγαπητή συνάδερφο Αναστασία. Οι περιγραφείσες αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Yγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε., δεν έχουν ουδεμία συνυφασμένη σχέση με το αντικείμενο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Αναμφίβολα η πρόβλεψη της προαναφερόμενης ειδικότητας εισάγει μία αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος άλλων κλάδων και μία αδικαιολόγητη εύνοια προς τους Μηχανικούς. Παρακαλούμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

 • 27 Αυγούστου 2017, 22:00 | Aleka

  @Pantelis Οι Μηχανικοί δεν πρέπει να προβλέπονται στο Τμήμα Προμηθειών ούτε και σε άλλα άσχετα με το αντικείμενο και τις αρμοδιοτητες του Τμήματα όπως προτείνεται. Καθένας στο πόστο του αναλόγως αυτού που έχει σπουδάσει. Θα προσφύγω κι εγώ δικαστικά.

 • 25 Αυγούστου 2017, 09:44 | ΘΤ

  Η αρμοδιότητα έγκρισης σχολικών εκδρομών που περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στις αρ. Β6.4.00-Α11 και Β7.4.00.13 αρμοδιότητες, μετά την έκδοση της ΥΑ 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/6-3-2017) δεν εμπίπτει πλέον στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας.

 • 22 Αυγούστου 2017, 11:25 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Παρέμβαση για τον αποκλεισμό του Γραφείου ΄Γ του Κτηνιατρικού Κέντρου Καστοριάς, στην Εισηγητική Έκθεση Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
  Πρόεδρος Τ.Κ.Πτεριάς.

 • 22 Αυγούστου 2017, 10:47 | ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον αποκλεισμό του Γραφείου ΄Γ του Κτηνιατρικού Κέντρου Καστοριάς, στην Εισηγητική Έκθεση Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε άμεσα το θέμα.
  Πρόεδρος Δ.Κ.Μεσοποταμίας,Δήμου Καστοριάς.

 • 21 Αυγούστου 2017, 12:27 | G

  Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών-Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας- Θέσεις Ευθύνης.
  Θα πρέπει να προβλεφθούν και οι λοιποί κλάδοι των Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. Δεδομένου ότι δεν γίνονται προσλήψεις πολλοί συνάδελφοι απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Εφόσον κρίνονται επαρκείς να στελεχώσουν μία υπηρεσία θα πρέπει να τους δίνεται και η δυνατότητα να διεκδικήσουν και να καταλάβουν θέση ευθύνης. Επιπλέον, αν ένας Διοικητικός Υπάλληλος μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Τμήματος, τότε μπορεί και ένας μηχανικός ο οποίος, λόγω της φύσης των σπουδών του, μπορεί να αφομοιώσει και να κατανοήσει ευκολότερα τεχνικούς όρους.

 • 16 Αυγούστου 2017, 07:45 | Χρήστος Αναστασάκης

  Το σχόλιο αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιών, όπως αυτή καταγράφεται στη Θεματική Ενότητα Α και ειδικότερα τη μη καταγραφή των υφιστάμενων Κτηνιατρικών Γραφείων της Π.Ε. Καστοριάς (σελ. 45).
  Σχετικά με την μη αποτύπωση των Κτηνιατρικών Γραφείων Άργους Ορεστικού και Μεσοποταμίας της Π.Ε. Καστοριάς στον υπό διαβούλευση Οργανισμό, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως περιγράφεται στο ΠΔ 146/2010 ( ΦΕΚ Α’ 239) και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 41 ορίζεται σαφώς ότι «κτηνιατρεία που λειτουργούν ως γραφεία και έχουν έδρα διαφορετική από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , τα οποία είχαν συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, με την ίδια τοπική αρμοδιότητα, υπαγόμενα από 1-1-2011 στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας».
  Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς σύμφωνα με την Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Καστοριάς Αριθ. 101/2001 ( ΦΕΚ Β’ 1597) και ειδικότερα στην Παρ. 19.4 του άρθρου 19, στο νομό Καστοριάς και κάτω από την εποπτεία της πρώην Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, λειτουργούσε το Κτηνιατρικό Κέντρο Καστοριάς (επιπέδου Τμήματος) με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της πρώην Δ/νσης Κτηνιατρικής εφαρμόσιμες από το αντίστοιχο Γραφείο κατά διοικητική περιοχή σύμφωνα με τους τότε καποδιστριακούς δήμους ως συνέχεια των Αγροτικών Κτηνιατρείων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Μεσοποταμίας, όπως είχαν αποτυπωθεί στον αρχικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς με την Αριθμ. 22/1995 Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Καστοριάς ( ΦΕΚ Β’ 362).
  Κατά συνέπεια και ως διοικητική συνέχεια των δομών της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην Π.Ε. Καστοριάς επιβάλλεται και παράλληλη αποτύπωση στον υπό ψήφιση Οργανισμό πέραν των Κτηνιατρικών Γραφείων Καστοριάς και Νεστορίου και αυτών του Άργους Ορεστικού και Μεσοποταμίας. Σημειώνεται ότι η ίδια αρχή εφαρμόστηκε και σε όλες τις υπόλοιπες Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και για λόγους ισοτιμίας θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην Π.Ε. Καστοριάς.

  • 16 Αυγούστου 2017, 13:08 | Σμαράγδα Δημοπούλου

   συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο. ίση μεταχείριση-αντιμετώπιση-διαχείριση όλων των Π.Ε. της Περιφέρειας και μια προσεκτικότερη “ανάγνωση” & αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε Π.Ε.

 • 10 Αυγούστου 2017, 00:55 | Αλεξης

  Σχόλιο για πρόβλεψη Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης
  Είναι παντελώς άκυρη η πρόβλεψη Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης στις ΠΕ της ΠΔΜ. Δηλώνει αδυναμία της ΠΔΜ να συμβαδίσει με τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής αλλά και βούληση παραμονής στις αγκυλώσεις του παθογενούς συστήματος του παρελθόντος.
  Πιο συγκεκριμένο, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο στην σύγχρονή εποχή της ψηφιοποίησης, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής διακίνησης των δημόσιων εγγράφων, της απλοποίησης των διαδικασιών, της ολοένα και αυξανόμενης εξάπλωσης και χρήσης των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), να συντηρούνται τέτοια Τμήματα που σε τίποτε πλέον δεν δύνανται να προσφέρουν και είναι εντελώς παρωχημένα και αναχρονιστικά. Υπάρχουν άλλοι λιγότεροι δαπανηροί και περισσότερο αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης όπως η ηλεκτρονική προώθηση των εγγράφων από υπάλληλο σε υπάλληλο (ανεξαρτήτως ιεραρχίας) καθώς και η ευρύτερη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Σκεφθείτε ότι, με αυτόν τον τρόπο, γλιτώνετε χρήμα, περιττή εργασία καθώς και υλικό. Θα αποκλείσετε τη θέση Τμηματάρχη στο εν λόγω πεδίο (εξοικονόμηση επιδόματος) και θα διοχετεύσετε τους πλεονάζοντες υπαλλήλους σε άλλες θέσεις για κάλυψη τυχόν κενών όπου ενδεχομένως να φανούν περισσότερο χρήσιμοι. Μικρότερο κόστος, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εάν αυτό δεν είναι εξυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, τότε τί είναι;

  • 24 Αυγούστου 2017, 22:14 | mairy

   Συμφωνώ με τον συνάδερφο. Είναι απαράδεκτο γεγονός το ότι έγινε τροποποίηση της τροποποίησης ειδικά για τα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης στις ΠΕ της ΠΔΜ. Την πρώτη φορά δεν προβλέφθηκαν. Καλύτερα να αποσύρετε την πρόβλεψη τους. Διαφορετικά θα προσφύγουμε με ομαδική αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εν έτει 2017 είναι απίθανο να προβλέπονται Γραμματείες. Ας αποτελέσει πυξίδα και πρότυπο η ΠΔΜ για όλη την Ελλάδα.

  • 26 Αυγούστου 2017, 20:02 | Στέλλα

   Συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο. Επιτέλους και κάποιος που τολμάει και λέει αλήθειες που δεν λέγονται στο Δημόσιο. Ας ανοίξει ο διάλογος για τέτοιου είδους ζητήματα.

  • 31 Αυγούστου 2017, 22:11 | Ορέστης

   Το σχόλιο του Αλέξη με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είναι ανεπίτρεπτο στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα τη δεδομένη στιγμή να επιβαρύνεται με επιπλέον περιττά έξοδα. Ας σκεφθείτε και λίγο τους φορολογούμενους που θα κληθούν να επωμισθούν το βάρος των διοικητικών εξόδων των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης. Πιστεύω ότι σκοπός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αυτός: μικρότερο διοικητικό κόστος με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δε νομίζω ότι οι Γραμματείες κάνουν ιδιαίτερη δουλειά στις επιμέρους ΠΕ πέρα από την πρωτοκόλληση. Με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, μεγάλο μέρος της δουλειάς τους έχει εκλείψει. Για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι είναι εντελώς περιττή η πρόβλεψη τους.

 • 7 Αυγούστου 2017, 12:34 | AKHS

  Σχόλιο για κλάδο ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης
  Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την πρόβλεψη του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Τμήματα Λογιστικής Διαχείρισης των ΠΕ της ΠΔΜ. Είναι προδήλως και καταφανώς άσχετες οι αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος. Από την άλλη μεριά, το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο των προσόντων του εν λόγω κλάδου ΔΕ, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εχέγγυα για την αποτελεσματική τέλεση των ιδιαίτερα αυξημένης ευθύνης καθηκόντων που απαιτεί η Λογιστική Διαχείριση των Δημοσιονομικών ενός ΟΤΑ και φορέα του Δημοσίου εν γένει. Είναι δυνατόν να τίθενται Υπόλογοι άτομα εντελώς άσχετα με το αντικείμενο του κλάδου τους; Επίσης πώς έχετε την εντύπωση ότι θα ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους; Έχετε αναλογιστεί ότι αυξάνετε κατακόρυφα τον κίνδυνο ελλειπούς και ανεπαρκούς διαχείρισης ενός τόσο νευραλγικού τομέα της Δημόσιας Διοίκησης; Έχετε αναλογιστεί τί θα γίνει σε περίπτωση που αυτά τα άτομα λόγω των καταδήλως ανεπαρκών ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους πόσο πολύ θα ζημιώσετε το Δημόσιο με ελλείματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση τους λόγω ακριβώς της εξ ορισμού επιρρεπούς ανεπαρκούς διαχείρισης του δημοσίου χρήματος; Αυτό θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο στο Δημόσιο όσο και στους φορολογουμένους.

  • 22 Αυγούστου 2017, 13:24 | Τάνια

   Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαράδεκτο αντικειμενικά , να έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εκκαθάρισης όλων των δαπανών μιας ΠΕ οποισδήποτε ΔΕ και όχι μόνο ειδικότητας Η/Υ , γιατί αφορά αρμοδιότητα η οποία μέχρι πρό τινος ασκούνταν από τις ΥΔΕ και είναι παρεμφερής με την αρμοδιότητα της υπηρεσίας επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου. Η έλλειψη προσωπικού στις συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν σημαίνει παντελή έλλειψη αυτού αφού κάλλιστα κάποια κενά θα μπορούσαν να καλύφθούν με μετακινήσεις προσωπικού και να μην ωθούμαστε σε παράδοξα φαινόμενα.

  • 25 Αυγούστου 2017, 21:34 | Στέφανος

   Δεν θα έπρεπε με τίποτα να προβλέπεται η ύπαρξη του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης καμίας ΠΕ της ΠΔΜ. Είναι καταφανώς άσχετες οι αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος με αυτές του συγκεκριμένου κλάδου. Από την άλλη μεριά, δεν είναι δυνατόν άτομα με τόσο χαμηλό επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και προσόντων να αναλαμβάνουν θέσεις με τόση υψηλή ευθύνη και κίνδυνο όπως η Δημοσιολογιστική διαχείριση φορέων των ΟΤΑ η οποία προϋποθέτει υψηλό βαθμό κατάρτισης και εξειδίκευσης. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η ευθύνη ενός Δημοσίου Υπολόγου είναι κατά πολύ βαρύτερη και ανώτερη από αυτήν ενός απλού Δημοσίου Υπαλλήλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Δημόσιος Υπόλογος ευθύνεται με το βάρος της ευθύνης του μέσου συνετού ανθρώπου οπότε υφίσταται ένα κατά πολύ ευρύτερο πεδίο υπευθυνότητας καθώς αυξάνεται κατακόρυφα σε σχέση με το κοινό Δημόσιο Υπάλληλο ο αριθμός των περιπτώσεων όπου λογοδοτεί.

  • 27 Αυγούστου 2017, 21:18 | Ioannis

   Αδιανόητο αυτό που προτείνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική προτείνεται. Οι αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας πρέπει να ισχύουν για όλους και όχι για ορισμένους μόνο. Πρέπει να καταπολεμηθεί η ευνοιοκρατία και ο νεποτισμός.

  • 31 Αυγούστου 2017, 22:30 | Μίλτος

   Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο AKHS. Δεν νοείται σε καμία των περιπτώσεων να προβλεφθούν άτομα τόσο χαμηλής γνωστικής και επαγγελματικής στάθμης σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο. Καταρρίπτεται κάθε έννοια λογικής και αξιοκρατίας. Θέτετε άμεσα σε άμεσο κίνδυνο την ορθή διαχείριση των οικονομικών των ΠΕ. Δε νομίζω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα δει με καλό μάτι αυτή την τροποποίηση και, σε κάθε περίπτωση, όταν κληθούν τα Κλιμάκια του να κάνουν κατασταλτικούς ελέγχους αργότερα, θα αυστηροποιήσουν υπέρμετρα τον έλεγχο τους επιβαρύνοντας όχι μόνο τη θέση αυτών των ατόμων αλλά και των αρμόδιων Διευθύνσεων των ΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος, θα καταλογισθούν οι αρμόδιοι υπέρ το δέον. Θα επιβαρύνετε με αυτόν τον τρόπο τους προϋπολογισμούς των ΠΕ με υπέρογκα ελλείμματα. Αυτός ο κλάδος ανήκει αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Πουθενά αλλού.

 • 6 Αυγούστου 2017, 23:38 | Ελευθέριος

  Θεματική ενότητα: Δ’ Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων – Θέσης Ευθύνης

  Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι σε όλο το κείμενο του προτεινόμενου Οργανισμού της ΠΔΜ τοποθετείτε διαζευκτικά την κατηγορία ΠΕ με αυτήν της ΤΕ.
  Πιο συγκεκριμένα, το Ν.3528/2007 Α97 αναφέρει ρητά ότι:
  Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής:
  α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι
  υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της
  κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της
  κατηγορίας ΥΕ.
  Παρά το γεγονός της αδιάστικτης διατύπωσης του εν λόγω νόμου (το άρθρο του οποίου δεν έχει τροποποιηθεί από κανέναν νεώτερο), εξισώνετε αυθαίρετα και παράνομα τις 2 κατηγορίες. Αυτό είναι αδιανόητο διότι δεν μπορείτε να έρθετε σε ευθεία αντίθεση και ρήξη με το νόμο ο οποίος ως ανώτερης τυπικής ισχύος της δικής σας κανονιστικής διοικητικής πράξης, υπερισχύει. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείτε να επικαλείστε εκάστοτε διευκρινιστικούς εγκυκλίους της τωρινής Υπουργού η οποία εκ παραδρομής ή εξ αγνοίας (;) εκδίδει αυτές με περιεχόμενο επίσης αντίθετο στο Νόμο. Εξάλλου οι διευκρινιστικές/ερμηνευτικές εγκύκλιοι σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις αλλά εσωτερικά έγγραφα της Διοίκησης. Δεν εισάγουν κανόνες δικαίου και δεν συνεπάγονται απολύτως καμία έννομη συνέπεια για τους αποδέκτες της.
  Δια αυτούς τους λόγους, σας καλούμε άμεσα και συνοπτικά να αποσύρετε το διαζευκτικό μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και να εφαρμόσετε το Νόμο τοποθετώντας το διαχωριστικό “εν ελλείψει” ώστε να διαφαίνεται καθαρά η υπεροχή της πρώτης επί της δεύτερης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ευθυγραμμιστείτε απόλυτα με τις επιταγές του νομοθέτη αλλά συνάμα και ολόκληρης της κοινωνίας. Επιφυλασσομένων όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, θα προσφύγουμε εναντίον αυτής της πρακτικής με όλα τα δυνατά μέσα.

  • 7 Αυγούστου 2017, 08:17 | Άννα

   Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο! Επιτέλους πρέπει να μπει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ΠΕ και ΤΕ και να εφαρμοστεί ο ν.3528/2007. Παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψη!

  • 7 Αυγούστου 2017, 09:39 | Panagiotis

   Εύγε στον συντάκτη αυτού του σχολίου! Επιτέλους να εφαρμοσθεί το σωστό! Δεν σπούδαζαν τζάμπα τόσα χρόνια οι ΠΕ. Απαίτηση του νομοθέτη! Τέλος!

  • 7 Αυγούστου 2017, 12:02 | Πέτρος

   Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο. ΠΡΕΠΕΙ να αποσύρετε το διαζευκτικό μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και να εφαρμόσετε το Νόμο. Επιτέλους να υπάρξει σωστή και νόμιμη διατύπωση στον νέο οργανισμό.

  • 7 Αυγούστου 2017, 18:19 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

   Συμφωνώ απόλυτα με τον Ελευθέριο. Αρχικά το διαζευκτικό ”ή” εισήχθε με την προυπόθεση η κατηγορία ΠΕ να έχει το προβάδισμα.Κάποιοι για ευνόητους λόγους το εξέλαβαν ως εξομοιωτικό και τοποθετούσαν ως προισταμένους ΤΕ ακόμη και όταν υπήρχαν υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας. Προς αποφυγή τέτοιου είδους παρερμηνειών προτείνω το διαζευκτικό ” ή ”να αντικατασταθεί με το ”εν ελλείψει”.Αυτό άλλωστε που ορίζει και ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας.

   • 31 Αυγούστου 2017, 11:25 | DIVA

    Μονο στην ελλαδα υπαρχει διαχωρισμος στην Τριτοβαθμια εκπαιδευση σε ΠΕ και ΤΕ.

  • 21 Αυγούστου 2017, 09:53 | Peter

   Δυστυχώς υπάρχει χάος όσον αφορά την αναγνώριση και την ισοτιμία των πτυχίων. Υπάρχουν Τμήματα ΤΕΙ με πολύ υψηλές βάσεις και υψηλότατο επίπεδο σπουδών και άλλα Τμήματα που θυμίζουν ΙΕΚ. Το ίδιο ισχύει με Τμήματα των λεγόμενων “Πανεπιστημίων” όπου αρκεί να γράψει ο υποψήφιος κατά μέσο όρο 3 ή 4 για να περάσει στις εξετάσεις και να θεωρηθεί ΠΕ. Το ίδιο υπάρχει και με την αναγνώριση πτυχίων από το εξωτερικό, όπου απόφοιτος σχολής από Βουλγαρία ή Ρουμανία θεωρείται ισάξιος με απόφοιτος σχολής των Η.Π.Α. Αλλά ακόμα και στις χώρες της δυτικής Ευρώπης όπου γενικά το επίπεδο εκπαίδευσης υψηλό, έχει δημιουργηθεί μια ιδιότυπη βιομηχανία πτυχίων. Ενδεικτική η περίπτωση της Ιταλίας με τις δεκάδες Τμημάτων “Κτηνιατρικής”, όπου πολλοί Έλληνες που δεν εισήχθησαν στα 2-3 ελληνικά τμήματα, να καταφεύγουν εκεί (εισαγωγή χωρίς εξετάσεις) και να γυρίζουν πίσω ισότιμοι πλέον με τους υπόλοιπους. Να μην αναφέρουμε και τις “πανεπιστημιακές” “σπουδές” στην Πρίστινα του Κοσυφοπεδίου ή στα Βράνια της Σερβίας: αυτοί οι άνθρωποι την δεκαετία του ’80, τους αναγνωρίστηκε το “πτυχίο” τους (“εκπαιδευτικοί”, “γυμναστές”, “αρχαιολόγοι”…) και είναι τοποθετημένοι πλέον ως δάσκαλοι, νηπιαγωγοί ή υπάλληλοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συχνά είναι και Προϊστάμενοι. Είναι γνωστό – κυρίως σε Καστοριά και Φλώρινα – ότι το επάγγελμα του δασκάλου και του νηπιαγωγού έχει κορεστεί εξαιτίας αυτών των “πτυχιούχων”, με αποτέλεσμα οι νέοι απόφοιτοι (σωστά καταρτισμένοι και με όρεξη για δουλειά) να αναζητούν εργασία ως ωρομίσθιοι στην υπόλοιπη Ελλάδα ενώ στην περιοχή μας “διδάσκουν” οι παραπάνω. Επίσης, απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή του αντίστοιχου της Κύπρου θεωρούνται απόφοιτοι ΑΕΙ και αμοίβονται περισσότερο από τους απόφοιτους ΤΕΙ των αντίστοιχων σχολών, οι οποίοι έκαναν το λάθος να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν για σπουδές στα παραπάνω Ιδρύματα, να έχουν σπουδάσει για 4 χρόνια, να έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήριά τους (με παρουσίες) να έχουν κάνει πρακτική εξάσκηση και παρ΄όλα αυτά να έχουν την ρετσινιά του “ΤΕΙτζή”. Δυστυχώς, είναι πολλές οι αδικίες αλλά αυτές δεν έχουν επιλυθεί τόσα χρόνια σε επίπεδο Πολιτείας και δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο ενός Οργανισμού της ΠΔΜ.

   Ένας απόφοιτος τμήματος ελληνικού ΤΕΙ και ελληνικού ΑΕΙ.
   (πρώτα βάζω το ΤΕΙ γιατί από τις 2 σχολές που παρακολούθησα, το επίπεδο εκεί ήταν υψηλότερο από αυτό του ΑΕΙ).

   • 22 Αυγούστου 2017, 19:51 | Ορέστης

    Το θέμα, εν προκειμένω, δεν είναι να αναλύσουμε όλες τις εξαιρέσεις και να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα που καθόλου δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι να γίνει επίκληση σε μία προσωπική εμπειρία και να την χρησιμοποιήσουμε ως βάση για την προώθηση ιδιοτελών σκοπών και συμφερόντων. Το θέμα δεν είναι να αγνοηθεί επιδεικτικά ο κανόνας λόγω του ότι κάποιοι έχουν επιλεκτική μνήμη και θεώρηση των πραγμάτων. Όχι. Αυτό δεν πρόκειται να επιτραπεί σε καμία περίπτωση.
    Το εάν ορισμένοι εκμεταλλεύθηκαν ορισμένες ατραπούς για να αποκτήσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή εάν σε γειτονικές χώρες υπάρχουν “βιομηχανίες πτυχίων” δεν είναι θέμα που απασχολεί το εν λόγω σχόλιο επάνω στο άρθρο 97 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Το θέμα του είναι εντελώς διαφορετικό στηριζόμενο σε αλλότρια βάση από αυτό που επικαλείσαι. Αποτελεί επιταγή του νομοθέτη που στηριγμένη πάνω σε δίκαια επιχειρήματα και αντλώντας ισχύ από τα διδάγματα της κοινής λογικής, πείρας και δεδομένων αποτελεί συνάμα απαίτηση της κοινωνίας. Η εκπαίδευση των ΑΕΙ είναι ανώτερη από αυτήν προσφέρουν τα ΤΕΙ και αυτό κατοχυρώνεται θεσμικά και λογικά. Δεν είναι τυχαίες οι βαθμολογίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στα έκαστα. Στα ΑΕΙ είναι προφανώς υψηλότερες γιατί απαιτείται από τους εισερχόμενους φοιτητές ανώτερος και καλύτερος τρόπος σκέψης, απαιτείται υψηλότερο επίπεδο δυνατοτήτων για την βέλτιστη ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις που αυτά εμφανίζουν.
    Δεν μπορείς να έλθεις σε ευθεία αντιπαράθεση με αυτό χρησιμοποιώντας ένα στενού μήκους επιχείρημα στηριγμένο σε προσωπική εμπειρία, επιλογή και σταδιοδρομία χωρίς καμία επίκληση σε συνταγματικές, διοικητικές ή άλλου είδους αρχές. Και ομιλώ για αρχές, διότι αυτές είναι στις οποίες στηρίζεται ο εκάστοτε νομοθέτης για την παραγωγή ενός κανόνα δικαίου. Αυτές είναι που θα αποτελέσουν αναπόδραστα τη βάση για την παραγωγή της δήλωσης βούλησης αυτού. Τουναντίον, ουδέποτε η επίκληση προσωπικών εμπειριών, εκτιμήσεων και επιλεκτικών αναμασημάτων σε κ
    αμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου δεν αποτέλεσαν το βάθρο εκπόνησης ενός νομοθετήματος.
    Από την άλλη μεριά, όπως αμυδρά προανέφερα με άλλα λόγια, το σχόλιο σας δεν προβάλλεται λυσιτελώς εν προκειμένω. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αιτιώδης συνάφεια με το περιεχόμενο του σχολίου του Ελευθερίου ο οποίος πραγματεύεται άλλο γεγονός, άλλα πραγματικά περιστατικά. Το θέμα που πραγματεύεσαι, ατυχώς το περιλαμβάνεις εδώ, διότι θα έπρεπε το άνωθεν σχόλιο να ομιλεί είτε περί της απόκτησης πτυχίων από Χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είτε περί του κανονισμού λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ. Θα πρέπει ο καθείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικός στο τι θέμα τίθεται προς επεξεργασία για να δύναται, εν προκειμένω στη συνέχεια να απαντήσει με ακρίβεια και στοχευμένα στην συλλογιστική που διατίθεται προς σχολιασμό. Εκεί πολύ καλά θα έκανες και θα προέβαλες τις αντιρρήσεις σου. Εδώ, όμως, δεν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα λόγω της αλυσιτέλειας.
    Η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων ΑΕΙ μόχθησε με ιδιαίτερους κόπους και προσπάθεια για την απόκτηση των πτυχίων της. Ας μην παραγνωρίζεται και παραγκωνίζεται αυτό. Οι εξαιρέσεις αποτελούν ένα άλλο θέμα το οποίο εδώ δεν ενδιαφέρει. Για αυτό τον λόγο, καλύτερα ο καθένας ας προσέχει τα δοκίμια του πριν απαντήσει σε ένα σχόλιο. Μια χαρά μπορεί να εφαρμοσθεί ο νόμος στην προκείμενη περίπτωση και να διαλύσει τις όποιες αμφιβολίες εμφιλοχώρησαν αποκρυσταλλώνοντας ρητά και σαφώς τα όρια μεταξύ των 2 κατηγοριών υπακούοντας στα κελεύσματα του νομοθέτη.

    • 28 Αυγούστου 2017, 13:56 | Peter

     Αγαπητέ συνάδελφε Ορέστη,
     συμφωνώ ότι σε πολλές σχολές οι αντίστοιχες των ΑΕΙ έχουν ανώτερο επίπεδο σπουδών απ΄ ότι στα ΤΕΙ. Για παράδειγμα η Ιατρική Σχολή είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι η Νοσηλευτική ή τα Ιατρικά εργαστήρια. Τί γίνεται όμως π.χ. με τον απόφοιτο της Ρουμανίας; Έχεις ακούσει φαντάζομαι ότι μέχρι πρόσφατα όλοι αποφοιτούσαν από εκεί με 10! Το πτυχίο του έχει το ίδιο βάρος με κάποιον που έχει σπουδάσει στην Ελλάδα;

     Όσο για τις βαθμολογίες που αναφέρεις, ας δούμε λίγο τις φετινές βάσεις των ημερήσιων λυκείων (https://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/panellhnies/324-vaseis-eisagwghs-panelladikwn-exetasewn.html) 1) ένας που εισήχθη στο τμήμα ΑΕΙ Ιταλικής Γλώσσας (Θεσ/νίκης) με 4.006 μόρια (τελευταίος) και 2) κάποιος που πέρασε στο ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας Αθήνας (επίσης τελευταίος) με 15.307 μόρια. Αν με κάποιον τρόπο βρεθούν σε Υπηρεσία του δημοσίου θα ανήκουν στον κλάδο των Διοικητικών, όμως ο 1) θα πρηγείται στις κρίσεις – με βάση τη λογική σου – μόνο και μόνο επειδή είναι ΑΕΙ…

     Όσο για το αν τα παραπάνω είναι απλά εξαιρέσεις και μεμονομένα γεγονότα, επίτρεψέ μου να διαφωνήσω. Οι “εξαιρέσεις” είναι πλέον πάρα πολλές… Να σου πω και κάτι άλλο: Δεν έχει σημασία και ο τρόπος διορισμού; Έχει λιγότερα προσόντα ένας υπάλληλος ΤΕΙ που διορίστηκε με ΑΣΕΠ από κάποιον ΑΕΙ που μονιμοποιήθηκε από ανανεώσεις συμβάσεων (με διαφανή ή αδιαφανή τρόπο) ή από κάποιον που τον μονιμοποίησε ένας βουλευτής (συνέβαινε μέχρι πρόσφατα);

     Σαφώς και μιλάω με προσωπικές εμπειρίες και με όσα βλέπω στην εργασία μου. Κι εσύ την προσωπική – και υποκειμενική – σου γνώμη εκφράζεις και είναι φυσικό αυτό.

     Συνοψίζοντας, το σχόλιό μου έχει να κάνει ότι δεν μπορεί να χωρίζουμε τόσο απλά, στα δύο τους πτυχιούχους: ΑΕΙ= ο καλύτερος, ΤΕΙ=ο μέτριος. Πρέπει επιτέλους να δούμε και άλλα κριτήρια.

     • 29 Αυγούστου 2017, 17:12 | katia

      Aγαπητέ συνάδερφε Peter, συμφωνώ ότι κάποια πανεπιστημιακά τμήματα έχουν λιγότερα μόρια εισαγωγής από ό,τι τα τεχνολογικά, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποβαθμίζουμε το επίπεδο σπουδών τους, καθότι η εκπαίδευση που αυτά παρέχουν συνεχίζει να στηρίζεται σε καθαρά επιστημονικές αρχές, μεθόδους και κριτήρια.
      Παρομοίως, συμφωνώ, πως όσοι αποφοίτησαν από πανεπιστήμια του ανατολικού μπλοκ, δεν έχουν λάβει ούτε την κατάλληλη επιστημονική εκπαίδευση αλλά ούτε και οι βαθμολογίες αντιπροσωπεύουν το πραγματικό επίπεδο σπουδών τους, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξισώνουμε τις δύο πανεπιστημιακές κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ μόνο και μόνο επειδή ορισμένοι έτυχε να λάβουν κάποια μη καταρτισμένη επιστημονική εκπαίδευση στο εξωτερικό. Εδώ ας παρέμβει το ίδιο το κράτος θεσπίζοντας κριτήρια που διαφοροποιούν και διαχωρίζουν ως προς το επίπεδο γνώσης τα ελληνικά ΑΕΙ με τα ξένα ΑΕΙ.
      Επίσης, συμφωνώ ότι υπάρχουν τμήματα των ΤΕΙ με περισσότερα μόρια εισαγωγής σε σχέση με τα πανεπιστημικά τμήματα, αυτά όμως, όχι μόνο είναι ελάχιστα, αποτελώντας εξαιρέσεις, αλλά και πάλι δεν παύουν να παρέχουν τεχνολογική εκπαίδευση κάτι που δεν μπορεί να συγκρίνεται με την επιστημονική. Ακόμη, όμως, και αν τα τεχνολογικά τμήματα με χαμηλά μόρια εισαγωγής ήταν πολλά, και πάλι δεν αλλάζει το τεχνολογικό γνωστικό υπόβαθρο και ο χαρακτήρας των σπουδών.
      Το ζητούμενο, όμως, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι να εφευρίσκουμε λογικοφανή επιχειρήματα που αναδύονται καθαρά από προσωπικές μας εμπειρίες για να στοιχειοθετήσουμε την εξίσωση των δύο προαναφερόμενων κατηγοριών, αλλά να εφευρίσκουμε λογικά επιχειρήματα που συμβαδίζουν με το γράμμα του νόμου, η διατύπωση του οποίου είναι ξεκάθαρη όσον αφορά το προβάδισμα της πανεπιστημιακής κατηγορίας έναντι της τεχνολογικής (άρθρο 97 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).
      Από ό,τι βλέπω υποπίπτεις στα ίδια παραπτώματα και ατοπήματα και λογικούς σολικισμούς με τα οποία προσπαθείς άσκοπα και εις μάτην να πλαγιοκοπήσεις ένα επιχείρημα το οποίο στηρίζεται σε κανονιστική ρύθμιση ψηφισθείσα από τη βουλή των Ελλήνων. Ο προβαλλόμενος ισχυρισμός σου δεν κρίνεται επ’ ουδενί πρόσφορος , κατάλληλος και αναγκαίος, ενώ από την άλλη, παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας όσο και αυτήν της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός σου κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος.

   • 22 Αυγούστου 2017, 19:31 | K.

    Είμαι εκ διαμέτρου αντίθετη με το σχόλιο του συναδέρφου Peter. Είναι αδιανόητο να εγκλωβιζόμαστε σε λογικές ισοπεδωτικού εξισωτισμού και μάλιστα σε μία εποχή όπου η ανομία και η ανισότητα θα πρέπει να κατακρεουργείται σε αντίθεση με τις βασικές και γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, δηλαδή ισότητα, δικαιοσύνη και νομιμότητα, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν βασικό μέλημα ολόκληρης της κοινωνίας.Το να επικαλείται κανείς μία βιωματική εμπειρία για να ενισχύσει ”επιχειρηματολογικά” την ισοπεδωτική εξίσωση των δύο κλάδων θαρρώ πως είναι παντελώς άκυρο και άτοπο. Το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί το νόμιμο δηλαδή όσα αναφέρει ο ν. Ν.3528/2007 (Α97 ), η διατύπωση του οποίου είναι αδιάστικτη και δεν χωρά περιθώρια παρερμηνειών που υπαγορεύουν ενίοτε προσωπικές, ωφελιμιστικές και ατομικές επιδιώξεις.

  • 22 Αυγούστου 2017, 11:09 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

   Ο συνάδελφος, με τον οποίο συμφωνούμε απόλυρα, πολύ σωστά και τεκμηριωμένα αναλύει το όλο θέμα και μας καλύπτει πλήρως! Στο προτεινόμενο σχέδιο του νέου Οργανισμού, εντελώς αυθαίρετα καταστρατηγείται τμήμα του νόμου 3528/2007. Ο Οργανισμός οφείλει να συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, διότι θα μας ακολουθεί και θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, αλλά και τις υπαλληλικές μας σχέσεις. Γι αυτό ακριβώς θα πρέπει να κατοχυρώσουμε ένα καθεστώς αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, με αποκλειστικό γνώμονα αυτό που ρητά ορίζει ο νομοθέτης, προκειμένου να μην αδικούνται υπάλληλοι, οι οποίοι εκ του νόμου προηγούνται.
   Εξάλλου, κάτι που δεν αναφέρει ο συνάδελφος είναι ότι στα τμήματα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ εξισώνονται, όχι μόνον με τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, αλλά και με εκείνους της κατηγορίας ΔΕ!!!!
   Σαφώς, θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα η – παράλογη και αυθαίρετη – αυτή πρόταση, προκειμένου να μην αναγκαστούμε οι υπάλληλοι να στραφούμε σε προσφυγές, διεκδικώντας όσα από το νόμο είναι σαφή και ευνόητα!!

  • 31 Αυγούστου 2017, 22:56 | ΚΩΣΤΑΣ

   ΑΓΑΠΗΤΕ ΛΕΥΤΕΡΗ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΤΕΙ ΕΔΩ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΕΠΙΑΣΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΜΕ (ΠΕ) ΚΑΙ ΜΕ (ΤΕ). ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΣ. ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΙ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΕΣΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ ΚΑΙ ΕΜΑΣ, ΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΞΟΔΕΨΑΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΞΟΔΕΨΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. ΑΝ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΕΒΕΙ ΚΑΙ Μ’ ΕΜΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΣΥ. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ .

 • 28 Ιουλίου 2017, 12:26 | Pantelis

  Θεματική ενότητα: Δ’ Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων – Θέσης Ευθύνης

  Η πρόβλεψη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών στο Τμήμα Προμηθειών των Διευθύνσεων Δοικητικού-Οικονομικού των ΠΕ της ΠΔΜ είναι εντελώς άκυρη και απαράδεκτη. Οι περιγραφείσες αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών δεν έχουν ουδεμία σχέση εμ το αντικείμενο του εν λόγω κλάδου. Υπάρχει δηλαδή απόλυτη έλλειψη συνάφειας. Υπάρχει κίνδυνος για αντιποίηση καθηκόντων επαγγέλματος ετέρου κλάδου καθώς και ευρύτερης παραβίασης βασικών συνταγματικών αρχών.

  • 29 Ιουλίου 2017, 20:23 | Georgia

   Συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο. Είναι εντελώς απαράδεκτο και εισάγει μία αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των άλλων ειδικοτήτων.

  • 29 Ιουλίου 2017, 20:57 | Γιώτα

   Κι εγώ συμφωνώ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει τόσο αναιτιολόγητη εύνοια στους Μηχανικούς

  • 29 Ιουλίου 2017, 21:26 | Γιώτα

   Συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ τόσο αδικαιολόγητη εύνοια προς τους Μηχανικούς. Μεγάλη αδικία για τις άλλες κατηγορίες.

  • 29 Ιουλίου 2017, 22:04 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

   Συμφωνώ με τον συνάδελφο καθότι οι αρμοδιότητες του κλάδου μηχανικών είναι παντελώς άσχετες με το τμήμα προμηθειών που έχει αρμοδιότητες καθαρά διοικητικού και οικονομικού τύπου. Ο συγκεκριμένος κλάδος θα πρέπει να προβλέπεται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης και Τεχνικών υπηρεσιών.

  • 1 Αυγούστου 2017, 22:59 | Ριτα

   Είναι ανήκουστο αυτό που προβλέπεται .Θα προσφύγουμε με ένσταση και δικαστικά αν αυτό εφαρμοστεί .

  • 26 Αυγούστου 2017, 15:53 | ΗΛΙΑΣ

   Πρέπει επιτέλους να υπαρξει συναφεια των θέσεων με τα πτυχια όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Αν φυσικα θελουμε να φτιάξουμε κράτος και όχι να βολεψουμε κοσμο. Δεν μπορει βαζουμε ηλεκτρολογο των ΚΑΤΕΕ/ΤΕΙ προϊστάμενο σε θεση που απαιτούνται νομικες γνωσεις για παραδειγμα. Αυτά συμβαίνουν μονο στην Ελλάδα, οπου η λογική και το μετρό εκλειπουν…

  • 31 Αυγούστου 2017, 20:24 | Αλέξανδρος

   Συμφωνώ απόλυτα με τον Pantelis αλλά και πιο πάνω με την Αναστασία. Είναι απαράδεκτη η πρόβλεψη των Μηχανικών τόσο στο Τμήμα Προμηθειών όσο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Yγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Η επικινδυνότητα οξύνεται ειδικά με την κατάργηση των ΥΔΕ και την ανάληψη της ευθύνη για την ορθή διεκπεραίωση των ανάλογων διαδικασιών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ΠΕ. Πρόκειται πλέον για μεγάλο ρίσκο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα και τις ειδικότητες που αυτά κατέχουν για την στελέχωση ειδικότερα του Τμήματος Προμηθειών. Αναλογισθείτε μόνο τι θα γίνει σε περίπτωση ενός τυχαίου κατασταλτικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακαλυφθεί πλημμελής διαχείριση και διαπιστωθεί ζημία ή έλλειμμα στην Υπηρεσία. Άμεσος καταλογισμός στην ΠΕ. Σε καμία περίπτωση δεν θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο το γεγονός της ύπαρξης της ειδικότητας του Μηχανικού. Θα επιτείνουν τον καταλογισμό και θα επιβάλλουν βαρύτερες ποινές τόσο σε αστικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο λόγω της πρόδηλης και καταφανούς έλλειψης συνάφειας με το εν λόγω αντικείμενο. Η Περιφέρεια, ύστερα, θα βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση διότι θα αναγκασθεί εκ του νόμου να ασκήσει στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, την αναγκαία πειθαρχική διαδικασία. Εκεί πώς θα επικαλεσθεί το γεγονός ότι η ίδια προνόησε για την πρόβλεψη της συγκεκριμένης κατηγορίας (Μηχανικοί) σε αρμοδιότητα μη συνυφασμένη και άσχετη με αυτή; Θα αναγκασθεί να του καταλογίσει τη ζημία ή το χρηματικό έλλειμμα. Στην ουσία, θα ακυρώσει τον εαυτό της.
   Από την άλλη μεριά, η πρόβλεψη του συγκεκριμένου κλάδου Μηχανικών σε τόσα πολλά Τμήματα (Προμηθειών/ Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Yγειονομικού Ελέγχου) παραβιάζει κατάφωρα την συνταγματικής περιωπής αρχής της αναλογικής ισότητας και αξιοκρατίας. Με αυτό το σκεπτικό να προβλεφθούν και άλλες κατηγορίες σε αυτά τα Τμήματα πχ Ιχθυολόγοι, Γεωλόγοι, Κτηνίατροι ή τανάπαλιν, Οικονομολόγοι πχ σε θέσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων να επιβλέπουν τα Δημόσια Έργα ή ακόμη χειρότερα σε θέσεις Κτηνιάτρων. Τότε, όμως, θα χάσουμε τελείως το μέτρο και σαν κοινωνία η ελληνική θα αποτύχει παταγωδώς. Δεν παίρνει μπρος καθαυτόν τον τρόπο η ατμομηχανή της Δημόσιας Διοίκησης. Χρειάζεται όμοια αντιμετώπιση των όμοιων καταστάσεων και ανόμοια αντίστοιχα των ανόμοιων. Διαφορετικά, εγκλειόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και δεν κοιτάμε μπροστά.
   Μου φαίνεται ιδιαίτερα φωτογραφικού χαρακτήρα τροποποίηση και για αυτούς τους λόγους που προανέφερα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί.

 • 28 Ιουλίου 2017, 09:17 | ΣΟΦΙΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ.

 • 27 Ιουλίου 2017, 08:56 | Κωνσταντίνα

  Όσον αφορά τη Θεματική ενότητα Β.-Αρμοδιότητες /διαδικασίες οργανικών μονάδων και ειδικότερα τις αρμοδιότητες του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υπάγεται στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα ήθελα να επισημάνω πως η απαρίθμησή τους είναι ενδεικτική, γενική, αόριστη και ελλιπής, χωρίς να αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες του εν λόγω τμήματος (Είναι αδιανόητο να ασκείται αποκλειστικά και μόνο η αρμοδιότητα της έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού).
  Κατά συνέπεια, εξαιτίας της ελλιπούς απαρίθμησης των αρμοδιοτήτων στο εν λόγω τμήμα, προτείνεται να απαριθμηθούν οι αρμοδιότητες του κατά αναλυτικό τρόπο, να διασαφηνιστούν πλήρως και να απονεμηθούν ρητά προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της αλληλοεπικάλυψης τους καθώς και της κατάτμησης τους μεταξύ των υπόλοιπων υπηρεσιακών μονάδων.
  Για την αποφυγή, λοιπόν, του παραπάνω κινδύνου προτείνεται να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  1. Εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,
  2. Η διενέργεια συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων,
  3. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα ιδιωτικών υιοθεσιών- διακρατικών υιοθεσιών σε θέματα που αφορούν την καταλληλότητα των θετών γονέων,
  4. Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας της μητέρας και των παιδιών προσχολικής ηλικίας,
  5. Η Άσκηση Ψυχολογικής Έρευνας και Αξιολόγησης της δυναμικής της οικογένειας, της προσωπικότητας και συμπεριφοράς του ανθρώπου σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους καθώς και η εφαρμογή Προγραμμάτων Κλινικής Ψυχολογικής Παρέμβασης, στο πλαίσιο των ψυχολογικών θεραπειών (άρθρο 226 παρ.1 του κώδικα ποινικής δικονομίας ΚΠΔ «Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής»),
  6.Η άσκηση αρμοδιοτήτων Κοινωνικού Συμβούλου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2345/1995(Α΄213),ήτοι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας καθώς και αρμοδιότητες σύνταξης σχετικών εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία αυτών,
  7.Η άσκηση αρμοδιοτήτων Κοινωνικού Επιστήμονα σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι §49-53 του 5ου μέρους ‘’Κοινωνική υπηρεσία’’ του Ν. 2447/30-12-1996 “υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις”.
  8.Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Ν.Π.Ι.Δ. (ιδρύματα, σωματεία, οργανισμοί) που ασκούν κοινωνική πρόνοια όπως, ΚΔΑΠ,ΚΗΦΗ,ΜΦΗ,ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΣΥΔ-ΜΕΑ κ.α.
  Οι περισσότερες προαναφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται ούτως ή άλλως άτυπα στο εν λόγω τμήμα από όλες τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ. Προτείνεται, λοιπόν, να συμπεριληφθούν στο νέο οργανισμό προκειμένου όχι μόνο να διασφαλίζονται νομικά οι υπάλληλοι που τις ασκούν αλλά και να εξυπηρετούνται οι πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  Σας ευχαριστώ.

  • 27 Ιουλίου 2017, 13:24 | Γιώργος

   Εξαιρετικό σχόλιο από το συνάδελφο.
   Αντιμετωπίζει με ευστοχία κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος το συγκεκριμένο θέμα της διασαφήνισης και αποκρυστάλλωσης των αρμοδιοτήτων καθώς και της εύλογης και ακριβούς αντιστοιχίας μεταξύ καθηκόντων/αρμοδιοτήτων – Τμημάτων/Διευθύνσεων. Η μη τήρηση αυτής της αντιστοιχίας σε συνδυασμό με τον ασαφή, μη συγκεκριμένο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένα Τμήματα, καταστρατηγεί βασικές και γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και οδηγεί τους υπαλλήλους σε αντιποίηση εξουσίας.
   Παρακαλώ να ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

  • 29 Ιουλίου 2017, 20:47 | Φώτης

   Άξια συγχαρητηρίων η συνάδελφος που έγραψε ένα τέτοιο σχόλιο με απόλυτη και βάσιμη τεκμηρίωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το λάβετε υπόψιν. Με βρίσκει σύμφωνο.

  • 31 Ιουλίου 2017, 07:29 | XΡΥΣΑ

   Πράγματι εξαιρετική περιγραφή των αρμοδιοτήτων του παραπάνω τμήματος. Μόνο με την αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων και όχι την ενδεικτική μπορούν να εξαλειφθούν αρκετές παθογένειες.Και, αυτό, βέβαια αφορά όλα τα τμήματα και Δ/νσεις της ΠΔΜ.

  • 2 Αυγούστου 2017, 07:46 | Εύη

   Εξαιρετικές οι παρατηρήσεις της συναδέλφου. Εύχομαι επιτέλους να εισακουστούν!

  • 3 Αυγούστου 2017, 10:29 | Χαρά

   Συμφωνώ απόλυτα με την συνάδερφο, που εξέθεσε τόσο σωστά και αναλυτικά την πληθώρα αντικειμένων που ανήκουν στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγύης. Δεν μπορεί να υφίσταται τμήμα με μία μόνο αρμοδιότητα ενώ υπάρχουν τόσες πολλές, οι οποίες δεν μπορούν παρά μόνο να ενταχθούν στο εν λόγω τμήμα.

  • 3 Αυγούστου 2017, 11:53 | ΧΑΡΗΣ

   Οι αρμοδιότητες που περιγράφει η Κωνσταντίνα πραγματικά ασκούνται από το εν λόγο τμήμα άτυπα και δεν είναι καθόλου καταγεγραμμένες στον οργανισμό με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι που τα ασκούν.

  • 5 Αυγούστου 2017, 00:33 | Β.

   Συμφωνώ απολύτως με την αγαπητή συνάδελφο.Θα πρέπει να απαριθμηθούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες σε κάθε τμήμα και να διασαφηνιστούν.

  • 9 Αυγούστου 2017, 08:23 | ΒΟΥΛΑ

   Εξαιρετικό σχόλιο από την αγαπητή συνάδερφο Κωνσταντίνα. Εύχομαι οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες να ενσωματωθούν στον νέο οργανισμό.

  • 24 Αυγούστου 2017, 10:35 | Ελένη

   Εξαιρετικό σχόλιο από την συνάδελφο Κωνσταντίνα, εύχομαι οι προτάσεις που αναφέρονται να ενσωματωθούν στο νέο οργανισμό ούτως ώστε να εκλείψουν οι παθογένειες που λαμβάνουν χώρα στη Δημόσια Διοίκηση.

  • 25 Αυγούστου 2017, 10:02 | Aναστασία

   Eξαιρετικό το σχόλιο της συναδέρφου.Αντιμετωπίζει με αρκετά μεγάλη ευστοχία το ουσιαστικό πρόβλημα που ενυπάρχει στο εν λόγω τμήμα, αυτό δηλαδή της έλλειψης βασικών αρμοδιοτήτων, μία έλλειψη που ενισχύει περαιτέρω τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης.

  • 31 Αυγούστου 2017, 21:21 | ΞΕΝΟΦΩΝ

   ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΤΟ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. Π.Χ. ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΩΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΣΜΗ ΜΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ : ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Χ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ. ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΟΤΙ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΡΗΜΑΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!!!!!!!

 • 25 Ιουλίου 2017, 11:25 | Paraskevas

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ; Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων: Δ/νσεις Τεχνικών Έργων @ Τμήματα Δομών Περιβάλλοντος

  Υπάρχει κατάφωρη αδικία εις βάρος των Γεωλόγων, θεωρώντας τους δεύτερης κατηγορίας τεχνικούς επιστήμονες, μολονότι η τεχνική κατάρτιση και η εμπειρία των συγκεκριμένων είναι καθοριστικές στην ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση των έργων.
  Πρόκειται για σαφή υποτίμηση της δουλειάς και της προσφοράς μας στις διαδικασίες των δημοσίων έργων, καθόσον στην παραγωγή των δημοσίων έργων, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, υπάρχει σαφώς Γεωλογικό – Γεωτεχνικό αντικείμενο, και φυσικά στις Διευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων και στις Προϊστάμενες Αρχές του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμοι) απασχολούνται εκτός από τους Μηχανικούς και Γεωλόγοι.
  Για ποιο λόγο λοιπόν να ορίζονται επιβλέποντες σε έργα και να μην μπορούν να γίνουν διευθυντές ή προϊστάμενοι;

Ο ιστοχώρος διαχειρίζεται από την Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.